g
Jiří Heráček

 

 

Modely Jiřího Heráčka

Jiří Heráček žije v Paříži a již asi 25 let si staví modely ve velikosti N (předtím se věnoval velikosti TT). Modely vznikají jako mosazné lepty v počtu 10-15 kusů od každého typu vozidla. Několik kusů ve všech možných barevných variantách si autor ponechá a zbytek rozprodá sběratelům v Čechách, ale i jinde. Jeho činnost lze tedy považovat za malosériovou výrobu.

Kromě svého zaměstnání (vývojový technik) je Jiří Heráček společníkem francouzské modelářské firmy Transmondia, pro kterou zkonstruoval a vyryl formy pro lisování několika francouzských vozů, samozřejmě ve velikosti N.


foto Jiří Heráček

Až dosud se u p.Heráčka dočkaly modelového zpracování následující řady lokomotiv: M 131.1, M 240.0, M 262.0, M 286.0, T 334.0, T 435.0, T 458.1, T 478.0, E 422.0, E 436.0 a EM 411.0, dále všechny verze peršingů (asi také eso a bastard včetně německé varianty) a také pomeranč, jehož různé varianty ukazuje obrázek nahoře. V současné době je rozpracovaná parní lokomotiva řady 534.03. Část této bohaté sbírky vozidel ukazuje další obrázek.


foto Jiří Heráček

Další obrázky motorových lokomotiv a také motorových a přípojných vozů, vyrobených p. Heráčkem si můžete prohlédnout na samostatných stránkách. Řadou obrázků k jejich tvorbě přispěl Dan Buchtela, který je jedním z nemnoha modelářů, kteří modely od Jiřího Heráčka vlastní. Část z publikovaných obrázků byla pořízena na modulovém kolejišti Zababov.

nahoru
Jiří Heráček
TH model
Petr Sporer
Bedřich Rotrekl
Jiří Sládek
Zdeněk Krušinský
Další modely

Motorové lok.
T 334.0
T 435.0
T 466.0
T 478.1
Motoráky
Osobní vozy
Eal / Vsa
Uacs / Raj 3.typ

 

 

Home ] [ Jiří Heráček ] TH model ] Petr Sporer ] Bedřich Rotrekl ] Jiří Sládek ] Zdeněk Krušinský ] Další modely ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.