g
Petr Sporer

 

 

Modely Petra Sporera

Petr Sporer staví modely zcela podomácku, z nejrůznějších materiálů, většinou nevyužívá odlitky skříní, pouze někdy tovární pojezdy. I ty ale často zcela zásadně přepracovává. Kromě několika lokomotiv již postavil i pěknou řádku vozů - hlavně nákladních (většina vozů tu ale zatím není). Protože stále nemá vlastní kolejiště, jsou všechny publikované obrázky pořízeny buď mimo kolejiště, nebo pocházejí z kolejišť jiných modelářů - především z amerického kolejiště p. Kamiše. Prvními postavenými modely byly na konci 90. let Zamračená T 478.1 a dvě dvojice vozů - osobní patrové vozy řady Bap (později Bmo) a nákladní vozy Uacs / Raj. Později vyrobil celou řadu zejména nákladních vozů a také další lokomotivy - T 466.2, 477.0, M 131.1, E 499.1 a 524.1. Kromě toho upravil některé tovární modely Piko do vzhledu lépe odpovídajícího provozu u ČSD. Několik obrázků Petrových modelů je zde, E 499.1 je na vlastní stránce, další stránka je věnována parním lokomotivám, zajímavé jsou také fotografie modelů N pořízené v přírodě. Podrobněji jsou odkazy rozepsány vpravo v liště.


Mezi první modely, které Petr postavil patří patrový vůz řady Bap. Foto Petr Sporer, 2003-2004.


T 466.2 byla druhou postavenou lokomotivou, na snímku je k ní připojen velmi pěkný model nákladního vozu řady Hacgs (Za). Foto Petr Sporer, 2003-2004.

Z prací tohoto autora jsem již dříve publikoval také pár obrázků parní lokomotivy 477.0 (Papoušek) nacházející se ale v poněkud nepatřičném prostředí.

nahoru
Jiří Heráček
TH model
Petr Sporer
Bedřich Rotrekl
Jiří Sládek
Zdeněk Krušinský
Další modely

477.0
524.1
E 499.1
M 131.1
Nákladní vozy
Krčský les

 

 

Home ] Jiří Heráček ] TH model ] [ Petr Sporer ] Bedřich Rotrekl ] Jiří Sládek ] Zdeněk Krušinský ] Další modely ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.