g
Další modely

 

 

Další modely čs. lokomotiv

Tuto stránku jsem zřídil pro obrázky získané bez znalosti širších souvislostí. Někde jsem něco zajímavého vyfotografoval, nebo mi někdo něco poslal...

T 478.1


T 478.1 je snad nejčastěji modelovaná lokomotivní řada. Nejsnazší, ale nikoliv nejhezčí cestou ke stavbě této lokomotivy ve velikosti N je použití snadno dostupného pojezdu z lokomotiv řady 118 DR výroby Piko. Uvedeným způsobem vznikl i model na obrázku. Fotografováno na kolejišti Buková, výstava modelů v Pečkách, červen 2003.

 

nahoru
Jiří Heráček
TH model
Petr Sporer
Bedřich Rotrekl
Jiří Sládek
Zdeněk Krušinský
Další modely

M 296.1

 

 

Home ] Jiří Heráček ] TH model ] Petr Sporer ] Bedřich Rotrekl ] Jiří Sládek ] Zdeněk Krušinský ] [ Další modely ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.