g
Jiří Sládek

 

 

Modely Jiřího Sládka

Modely vozidel ČSD ve velikosti N.

Na této stránce najdete fotografie modelů, které s využitím odlitků různých výrobců vyrobil Jiří Sládek pro Tomáše Brzybohatého. Kromě modelů, které můžete vidět zde, postavil také motorový vůz řady M 131.1 s vozem přípojným. Jinak jsou ale modely velikosti N v jeho tvorbě spíše okrajovou záležitostí, věnuje se převážně měřítku TT.

754.058


754.058 má skříň z odlitku a pojezd Piko.

753 - Plzeňská dvojčata


I tyto dvě lokomotivy byly postaveny na pojezdech Piko. Skříně jsou z odlitků pana Číže.

T 478.1007


T 478.1007 je postavená na spodku americké lokomotivy F7 (výrobek Bachmann).

Všechny obrázky pro tuto stránku pořídil Tomáš Brzybohatý na svém kolejišti Peklov.

 

nahoru
Jiří Heráček
TH model
Petr Sporer
Bedřich Rotrekl
Jiří Sládek
Zdeněk Krušinský
Další modely

M 131.1
M 296.1
M 296.2
Baim
555.0

 

 

Home ] Jiří Heráček ] TH model ] Petr Sporer ] Bedřich Rotrekl ] [ Jiří Sládek ] Zdeněk Krušinský ] Další modely ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.