g
M 131.1

 

 

M 131.1 + Blm

modely ve velikosti N

Soupravu tvořenou motorovým vozem řady M 131.1 a přípojným vozem řady Blm postavil pan Jiří Sládek pro Tomáše Brzybohatého. Skříně vozů jsou z odlitků.


Motorový vůz řady M 131.1 - model před dokončením.


Blm - model před dokončením.


Celá souprava.


Dokončená souprava na kolejišti Peklov.

Autorem fotografií na této stránce je Tomáš Brzybohatý.

nahoru
M 131.1
M 296.1
M 296.2
Baim
555.0

 

 

Home ] [ M 131.1 ] M 296.1 ] M 296.2 ] Baim ] 555.0 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.