g
T 334.0

 

 

T 334.0

Modely lokomotiv ČSD ve velikosti N z dílny Jiřího Heráčka.


foto Dan Buchtela


Tato dvojice obrázků pochází z kolejiště vystaveného v Pečkách v červnu 2004.


Tento snímek je z kolejiště Buková, vystaveného v Pečkách v červnu 2003.


Poslední obrázek je z modulového kolejiště Zababov, fotografováno v květnu 2004.

 

nahoru
Motorové lok.
T 334.0
T 435.0
T 466.0
T 478.1
Motoráky
Osobní vozy
Eal / Vsa
Uacs / Raj 3.typ

 

 

Home ] Motorové lok. ] [ T 334.0 ] T 435.0 ] T 466.0 ] T 478.1 ] Motoráky ] Osobní vozy ] Eal / Vsa ] Uacs / Raj 3.typ ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.