g
T 444.0

 

 

T 444.0 - model MTH

Modely vozidel ČSD ve velikosti N.


T 444.028 - foto Dan Buchtela.


T 444.074 - foto Dan Buchtela.


T 444.074 - model fotografoval Tomáš Brzybohatý na kolejišti Peklov.


T 444.074 - týž model z druhé strany (foto Tomáš Brzybohatý).


T 444.0 ČSD v sousedství německé lokomotivy 220 163 od Trixe. Obrázek pořízený před výtopnou kolejiště Borkovice - Kněževes poskytl Zdeněk Krušinský.

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.