g
E 499.1

 

 

Lokomotiva řady E 499.1

model ve velikosti N

Petr Sporer dokončil tento model někdy na přelomu let 2002-2003.


Bobina E 499.1 - zde s patrovou jednotkou z výroby Piko.


E 499.1 fotografovaná na kolejišti p. Kamiše.

E 499.1 s přípřeží T 478.1 (na americkém kolejišti)


Vlak jede odklonem po neelektrizované trati. T 478.1 je nejstarší z lokomotiv, které si Petr postavil, snímek ji zachycuje po opravě, při níž obdržela nový nátěr. Původní podobu modelu v celočerveném nátěru můžete vidět zde. Jako první je v soupravě řazen služební vůz vzniklý přestavbou továrního modelu Piko. Časem sem snad doplním i jeho fotografii. 


Na předchozím snímku nebyla Amerika až tak patrná, ale zde je již krajina na naše poměry dost pouštní. 

T 478.1 doma


T 478.1 s vozem řady Bap. (foto Petr Sporer, 2006)

nahoru
477.0
524.1
E 499.1
M 131.1
Nákladní vozy
Krčský les

 

 

Home ] 477.0 ] 524.1 ] [ E 499.1 ] M 131.1 ] Nákladní vozy ] Krčský les ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.