g
T 435.0

 

 

T 435.0 ČSD

model Jiřího Heráčka v měřítku 1 : 160


T 435.0139 ČSD v šedočerveném nátěru na modulovém kolejišti Zababov (Dobřichovice, květen 2006)

Jiří Heráček vyrábí lokomotivu řady T 435.0 v provedení poslední série (s kývačkovými podvozky).


T 435.0139 ČSD na kolejišti Peklov. foto Tomáš Brzybohatý


Ještě jeden obrázek ze Zababova (Dobřichovice, květen 2006)

nahoru
Motorové lok.
T 334.0
T 435.0
T 466.0
T 478.1
Motoráky
Osobní vozy
Eal / Vsa
Uacs / Raj 3.typ

 

 

Home ] Motorové lok. ] T 334.0 ] [ T 435.0 ] T 466.0 ] T 478.1 ] Motoráky ] Osobní vozy ] Eal / Vsa ] Uacs / Raj 3.typ ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.