g
T 466.0

 

 

T 466.0 ČSD

model Jiřího Heráčka v měřítku 1 : 160


T 466.0 na vlečce papírny (modulové kolejiště Zababov, květen 2006).

Model T 466.0 je novinkou roku 2006.


T 466.0 ve stanici Podolí (setkání Zababova, Dobřichovice, květen 2006).

nahoru
Motorové lok.
T 334.0
T 435.0
T 466.0
T 478.1
Motoráky
Osobní vozy
Eal / Vsa
Uacs / Raj 3.typ

 

 

Home ] Motorové lok. ] T 334.0 ] T 435.0 ] [ T 466.0 ] T 478.1 ] Motoráky ] Osobní vozy ] Eal / Vsa ] Uacs / Raj 3.typ ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.