g
T 478.1

 

 

T 478.1 ČSD

model Jiřího Heráčka v měřítku 1 : 160


T 478.1 u bažiny na modulovém kolejišti Zababov (Dobřichovice, květen 2006).

T 478.1 patří k nejznámějším výrobkům Jiřího Heráčka. Model se vyrábí ve více variantách:

T 478.1003-1006 - ověřovací série s oblým poprsím a hladkými bočnicemi

T 478.1007 - lokomotiva s oblým poprsím, ale s prolisy na bočnicích

T 478.1-2 - sériové lokomotivy všech tří sérií, s prolisy pouze pod okny nebo i mezi okny

Přinejmenším dvě z popsaných variant si můžete prohlédnout zde na obrázcích, další možná doplním časem.


foto Dan Buchtela


foto Petr Litomyský, modulové kolejiště Zababov, květen 2004


foto Dan Buchtela, modulové kolejiště Zababov, 2004


foto Dan Buchtela, 2005/6


T 478.1 čeká na odjezd ve stanici Podolí (Zababov, Dobřichovice, květen 2006).

nahoru
Motorové lok.
T 334.0
T 435.0
T 466.0
T 478.1
Motoráky
Osobní vozy
Eal / Vsa
Uacs / Raj 3.typ

 

 

Home ] Motorové lok. ] T 334.0 ] T 435.0 ] T 466.0 ] [ T 478.1 ] Motoráky ] Osobní vozy ] Eal / Vsa ] Uacs / Raj 3.typ ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.