g
M 296.1

 

 

M 296.1008

model ve velikosti N

Motorový vůz M 296.1008 postavil spolu s vozem M 296.2017 a přípojnými vozy Baim Jiří Sládek pro Tomáše Brzybohatého. Celá souprava měla představovat rychlík Vindobona v časech, kdy jeho vozbu zajišťovaly ČSD.

Skříň motorového vozu je z odlitku pana Číže. Pojezd je získaný z motorového vozu VT 4.12.02 DR, který vyrábělo Piko. Obtisky jsou z Parostroje.


M 296.1008

Autorem fotografií na této stránce je Tomáš Brzybohatý.

nahoru
M 131.1
M 296.1
M 296.2
Baim
555.0

 

 

Home ] M 131.1 ] [ M 296.1 ] M 296.2 ] Baim ] 555.0 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.