g
T 476.1

 

 

T 476.1 ČSD a nehodový vlak

Model ve velikosti N.

Lokomotiva vznikla úpravou výrobku firmy Brawa. Dostala nové zábradlí a maketu pohonu traťových mechanismů. Nátěr je podle skutečné lokomotivy TSS Hulín. Za lokomotivou je zařazen jeřáb od firmy Roco. Všechny snímky na této stránce byly pořízeny na kolejišti Borkovice - Kněževes.

Obrázky pro tuto stránku poskytl Zdeněk Krušinský.

nahoru
477.060
555.124
T 334.091
T 435.087
T 476.1
T 499.002
M 131.1

 

 

Home ] 477.060 ] 555.124 ] T 334.091 ] T 435.087 ] [ T 476.1 ] T 499.002 ] M 131.1 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.