g
Turbínovky UP

 

 

Turbínové lokomotivy řady UP 61-75 Veranda

model Con-Cor v měřítku 1 : 160


Celkový pohled na lokomotivu UP 64 s tendrem.

Předlohou modelu jsou turbínové lokomotivy UP 61-75 zvané Veranda, které jsou popsány na stránce o turbínových lokomotivách Union Pacific.

Přehled lokomotiv poháněných spalovací turbínou.


Celkový pohled na lokomotivu bez tendru. Jinde neobvyklé zastřešené ochozy byly charakteristickým znakem řady UP 61-75, znakem který jim dal i přezdívku.

Model se vyrábí bez zásadních úprav již poměrně dlouho (odhaduji tak od roku 1975) a z dnešního pohledu (2004) je jeho zpracování dosti hrubé. To je hlavně vidět na provedení zábradlí (stojky zábradlí dokonce nenavazují na své patky) a dalších drobných detailů. Lokomotiva má v čele prázdné otvory pro čísla, ale tabulky se k nim nedodávají. Podobných nedostatků by se našlo více. V době vzniku modelu ale určitě nevadily.

Model má, stejně jako předloha, čtyři dvounápravové podvozky. Poháněny jsou pouze nápravy v krajních podvozcích. Krajní podvozky jsou otočné, vnitřní podvozky jsou navíc příčně posuvné, mezi krajním a sousedním podvozkem je vazba. Lokomotiva má čelní osvětlení.

Lokomotiva se dodává s šestinápravovým tendrem, který skutečným lokomotivám sloužil jako zásobník paliva. I když by se jako tendr v principu mohl použít běžný, jen mírně upravený kotlový vůz, tento tendr byl patrně vyroben rekonstrukcí tendru některé z rušených parních lokomotiv. Nasvědčuje tomu jeho konstrukce. Šestinápravové kotlové vozy se ostatně v Americe běžně nevyskytovaly. Skutečné lokomotivy jezdily s tendrem i bez tendru a stejně tak můžete provozovat i tento model.

Lokomotiva má standardní spřáhla pro velikost N, stejná spřáhla slouží i pro spojení s tendrem.


Detail přední části lokomotivy ukazuje, že zpracování detailů je z pohledu dnešních nároků přece jen trochu hrubé. Nehledejte marně v krabičce od lokomotivy tabulky s čísly. Otvory pro čísla v čele stroje zůstanou tak prázdné, jako na tomto snímku.


Pohled na řešení pojezdu - podvozky jsou ve své krajní poloze.


Detail boku zadní části lokomotivy. I zde je patrné hrubší zpracování - stojky zábradlí nenavazují na své patky na rámu lokomotivy.


Šestinápravový tendr.

Informace o aktuální nabídce amerických lokomotiv (kromě výrobků MTL) a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N.

 

nahoru
Y6b N&W
Turbínovky UP
Tahač KW

 

 

Home ] Y6b N&W ] [ Turbínovky UP ] Tahač KW ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.