g
Střívka

 

 

Vnitřnosti modelu motorové lokomotivy EMD SD45T-2

Tato stránka v první řadě doplňuje základní popis modelu EMD SD45T-2 o pohled dovnitř. Současně ukazuje některá technická řešení typická pro severoamerické modely.


EMD SD45T-2 bez lokomotivní skříně. Rám lokomotivy je svisle rozdělen na dva elektricky oddělené půlrámy. Jde o modernější řešení děleného rámu, které pro distribuci elektřiny využívá nahoře umístěný plošný spoj. Elektřina prochází z podvozků do plošného spoje přes oba půlrámy tvořené kovovými odlitky.

dělený rám na severoamerických modelech

V Evropě se setkáváme s různým pojetím modelového lokomotivního rámu. Vyskytují se tu plastové rámy, celokovové rámy s jedním ukostřeným pólem, případně i kovové rámy izolované od obou pólů, nebo i dělené kovové rámy amerického typu. Přitom všechna uvedená řešení mají řadu variant provedení. Naproti tomu u severoamerických modelů se používá až překvapivě jednotné řešení se svisle děleným kovovým rámem. Toto řešení používají i asijští výrobci výrobci americkým modelů.

Veškeré dutiny skříně klasické americké lokomotivy vyplňuje kompaktní kovový předmět, který má vespod podvozky. To je právě ten rám, který sestává ze dvou polovin, dvou tvarových kovových odlitků. Poloviny jsou navzájem spojeny (většinou) dvěma příčnými, elektricky izolovanými šrouby. Bez rozšroubování těchto šroubů nejde z lokomotivního rámu obvykle oddělit jiné díly (někdy lze alespoň vyjmout podvozky). Naopak po jejich rozšroubování se lokomotiva rozsype na jednotlivé součástky. Motor, převody, kardany, to vše drželo pohromadě dvěma šroubky v chytře tvarovaných půlrámech. To je také hlavní důvod značného rozšíření této koncepce výroby modelů. Úspora počtu dílů i práce při montáži je zřejmá. Ze spojovacího materiálu jsou v lokomotivě jen ty dva šroubky s matičkami, dráty tu nejsou žádné a také tu nejsou vůbec žádné letované spoje. V dolní části tvarového odlitku je zalisovaný fosforbronzový proužek, který sbírá elektřinu z podvozků a dál už proud prochází přes odlitek přímo do motoru sevřeného mezi oběma polovinami.

Netroufám si odhadnout, kdo s tímto řešením poprvé přišel, jisté ale je, že se používá již desítky let. V původní podobě měly modely v děleném rámu sevřený jen motor s převody, později lokomotivám přibylo osvětlení (malé plošné spoje s LED diodou zastrčené do zářezů v obou polovinách rámu na konci vozidla) a setrvačníky. Vše bylo krásně jednoduché až do příchodu digitálního řízení.

Nástup digitálního ovládání byl trochu průšvih. Vložit dekodér do elektrického obvodu, kde není žádný letovaný spoj a ani centimetr drátu (a kde navíc nejen pro dekodér, ale ani pro ten drát není vůbec žádné místo), je opravdový problém. Výroba si s tím postupně poradila. Kromě jiných dílů je nyní mezi obě poloviny rámu v horní části lokomotivy sevřen také plošný spoj. Motor je sice i dnes sevřen mezi polovinami rámu, ale napájen už není přímo z nich, ale prostřednictvím zmíněného plošného spoje. Horší je to při snaze digitalizovat starší modely. Kromě vytvoření místa na dekodér je potřeba odizolovat motor od rámu a zřídit elektrické propojení motoru s dekodérem. Trasu pro příslušný drát je často nutné vybrousit ve vnější ploše kovových odlitků rámu.

model Intermountain v měřítku 1 : 160

SD45T-2 od Intermountainu je typickou představitelkou lokomotivy se svisle děleným rámem v modernějším provedení (s plošným spojem v horní části). Lokomotiva má pětipólový motor s kroucenou kotvou a dvěma setrvačníky, všechny nápravy jsou poháněny. Je vybavena osvětlením.


EMD SD45T-2 bez lokomotivní skříně při pohledu shora, zboku i zespodu. Spára oddělující oba půlrámy je vidět hlavně na pohledu zespodu, nahoře je vidět jen na koncích lokomotivy, jinak ji zakrývá destička s plošným spojem. Uprostřed bočního pohledu vidíme motor se setrvačníky. U úzkých kapotových lokomotiv musí využívat celou dostupnou šířku a tak je pro ně v boku rámu vynechané okénko.


Detailní pohled na jeden konec lokomotivy. Vidíme zde mezeru oddělující oba půlrámy a také plastovou matici, která je mechanicky spojuje, ale zachovává elektrickou izolaci.


Boční okno uprostřed délky rámu ukazuje pětipólový motor s kroucenou kotvou i oba setrvačníky. Na snímcích je také vidět typický způsob upevnění fosforbronzového pásu, který sbírá elektřinu z podvozků. Pás bývá takto jednodílný, od jednoho podvozku až k druhému.


Konec rámu po vyjmutí podvozku.


Další pohled na konec rámu bez podvozků ukazuje šnek. Ložiska převodů musejí být z pochopitelných důvodů plastová.


Vyvázaný podvozek. V jeho nejvyšší části vidíme ozubené kolo, které v sestavené lokomotivě zabírá se šnekem z předchozího obrázku.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N. 

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.