g
Superliner

 

 

Patrové osobní vozy Amtrak Superliner

model KatoVelkoprostorový vůz Amtrak 34014 v nátěru podle IV. schématu.

Patrové vozy Superliner jsou určeny pro dálkové rychlíky. Jsou nasazovány do provozu od roku 1979 a patří k nejtypičtějším vozidlům současného Amtraku. O skutečných vozech se více dozvíte na samostatné stránce.

Kato nabízí modely všech pěti typů vozů řady Superliner od roku 2002. Předlohou pro Kato byly vozy z první dodávky z roku 1979 s podvozky kolébkové konstrukce. Modely mají detailně propracovanou plastovou skříň a perfektní popisy, uvnitř jsou modelovány sedačky a další vybavení. Podvozky mají kovová dvojkolí (s přípravou pro odběr proudu pro vnitřní osvětlení).

Vozy jsou z výroby opatřeny modelovými spřáhly Kato, která jsou kompatibilní se spřáhly Magne-Matic firmy Micro-Trains (spřáhla nejsou z výroby osazena rozpojovacími trny, ty jsou přiloženy v pytlíčku).

Vozy se prodávají ve dvou různých sadách po čtyřech vozech, jejichž spojením lze získat typickou osmivozovou soupravu amerického dálkového rychlíku pro cca 400 cestujících. Vozy v obou sadách mají různá čísla. Obě sady jsou k dostání v nátěru podle III. nebo IV. barevného schématu Amtraku.


Detail konce vyhlídkového vozu Amtrak 33011 v nátěru podle IV. schématu s podvozkem kolébkové konstrukce.

Přehled modelů vozů Superliner (vše v nátěru podle IV. schématu)

shora dolů: Velkoprostorový vůz

Velkoprostorový vůz se zavazadlovým oddílem

Lůžkový vůz

Jídelní vůz

Vyhlídkový (společenský) vůz


Detail konce velkoprostorového vozu Amtrak 34014. Na čele je dobře vidět modelové spřáhlo Kato (zatím bez rozpojovacího trnu) a v úrovni prvního podlaží umístěný přechodový můstek.

Vhodným hnacím vozidlem pro soupravy Superliner jsou lokomotivy GE P42 Genesis, závěr vlaku typicky tvoří několik spěšninových vozů MHC. Americké dálkové rychlíky mají nejrůznější složení, od nejkratších souprav tvořených jedinou lokomotivou a třeba jen třemi Superlinery až po vlaky čítající bezmála dvě desítky vozů. Určitě ale neuděláte chybu, když se budete řídit klasickým složením, které doporučuje Kato a které vznikne spojením dvou lokomotiv a všech tří sad vozů nabízených touto firmou. Doporučené řazení vlaku je potom následující: v čele dvě lokomotivy P42 spojené zadními čely k sobě, bezprostředně za nimi velkoprostorový vůz se zavazadlovým oddílem, dále tři další velkoprostorové vozy, vyhlídkový vůz, jídelní vůz, dva lůžkové vozy a na závěr soupravy dva spěšninové vozy MHC.

Informace o aktuální nabídce vozů a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N

 

nahoru
Alco PA
F3 (A+B)
SD70MAC
SD80MAC
SD90MAC
GE AC4400CW
GE P42
Budd RDC 1-4
California Zephyr
Superliner
Služební
MHC

 

 

Home ] Alco PA ] F3 (A+B) ] SD70MAC ] SD80MAC ] SD90MAC ] GE AC4400CW ] GE P42 ] Budd RDC 1-4 ] California Zephyr ] [ Superliner ] Služební ] MHC ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.