g
Y3 N&W

 

 

Parní lokomotiva Y3 N&W

předloha

Y3 N&W patří mezi lokomotivy Malletovy konstrukce. Pozdější (a známější) americké lokomotivy s členěným pojezdem (jako např. Big boy nebo Challenger) měly všechny válce vysokotlaké, ale v tomto případě se jedná se o "pravou malletku" s nízkotlakými válci pohánějícími přední parní stroj.

Lokomotiva bývá označována též jako USRA 2-8-8-2. V době první světové války a bezprostředně po ní byly americké železnice pod státní správou United States Railroad Administration (USRA). Ta pro ně objednávala lokomotivy několika jednotných typů a mezi nimi největší byly zde popisované stroje (jinde píšeme také o lehké malletce USRA). Konstrukce vycházela z předchozích úspěšných malletek dráhy N&W řady Y2. V roce 1919 bylo vyrobeno 80 lokomotiv USRA, z toho 50 dostala dráha Norfolk & Western (byly označeny čísly 2000-2049), 20 Virginian a 10 Clinchfield. Jejich výkon a vysoká provozní spolehlivost vedly všechny tři dráhy k tomu, že si po ukončení státní správy objednávaly další stroje stejného provedení. Tak bylo v roce 1923 pro Norfolk & Western vyrobeno 30 téměř shodných strojů řady Y3a (2050-2079). Zdokonalování úspěšného typu pokračovalo, v roce 1927 byla vyrobena další série vylepšená o předehřívač vody Worthington, označená řadou Y4, později výroba pokračovala až po poslední a nejslavnější řadu Y6b N&W.

Lokomotivy byly určeny především k dopravě těžkých uhelných vlaků a většina z nich byla v této službě nasazena po celou dobu své existence.


Celkový pohled na model (Life-Like) lokomotivy Norfolk & Western č. 2016.

Během provozu docházelo pochopitelně k úpravám. Původně měly lokomotivy Y3 dvojici kompresorů vpředu před dýmnicí a čtyřnápravové tendry s podvozky Andrews a s kapacitou 45.5 m³ vody. Koncem 20. let (po dobrých zkušenostech s provozem řady Y4) dráha N&W dosadila lokomotivám na levý bok kotle předehřívač napájecí vody, kompresory byly kvůli vyvážení přemístěny na pravý bok kotle. Současně lokomotivy dostaly větší (56.8 m³ až 83.3 m³ vody), šestinápravové tendry. Tak získaly podobu, kterou zachycuje níže popsaný model Life-Like. Za druhé světové války, po dodávce nových malletek Y6b, měla N&W nadbytek lokomotiv a část strojů Y3 odprodala jiným společnostem. 6 lokomotiv dostala dráha Pennsylvania, 5 lokomotiv Union Pacific a 8 lokomotiv získala dráha Atchison, Topeka & Santa Fe pro postrkovou službu na strmém stoupání v průsmyku Raton. Sedm z této poslední skupiny se po válce vrátilo do blízkosti svého původního působiště, když byly znovu prodány, tentokrát železnici Virginian. Lokomotivy dostaly u dráhy Virginian řadu USE a jezdily s uhelnými vlaky až do svého konce. Sešrotovány byly v letech 1954-1955. Zbývající lokomotivy N&W byly provozovány až téměř do konce 50. let, kdy byly rovněž všechny sešrotovány. Y3 byly likvidovány v letech 1957-1958, Y3a v letech 1958-1959.

model Life-Like

Co do modelového ztvárnění se jedná o skutečně špičkový kousek. Model je věrnou zmenšeninou skutečné lokomotivy. Dvojkolí jsou černěná, bez bandáží pro zvýšení adheze a mají malé okolky (RP25). Díky tomu bylo možné dodržet správné rozvory všech spřažených dvojkolí i běhounů. Na plastový výlisek kotle je z výroby namontováno velké množství detailů, včetně kovových madel a mosazného návěstního zvonce. Použití různých detailů umožňuje vyrábět dvě mírně odlišné varianty lokomotivy Y3.


Přední část lokomotivy s mohutnými válci nízkotlakého parního stroje a s četnými detaily zdobícími dýmnici, přední plošinu a čelník.

Poháněna jsou (jako ve skutečnosti) všechna spřažená dvojkolí obou pojezdů lokomotivy. Motor je umístěn uprostřed kotle. Pro zlepšení jízdních vlastností modelu v prudkých obloucích je rejdovný i zadní hnací pojezd (ten bývá u skutečných lokomotiv Malletovy konstrukce pevně v hlavním rámu). Odběr proudu zajišťují dvojkolí lokomotivy i tendru, ale mezi oběma vozidly není elektrické propojení (tendr odebírá proud pouze pro koncová světla).


Detail budky a spojení lokomotivy s tendrem.

Dojem z vzhledově krásného modelu trochu kazí jízdní vlastnosti. Na to, že se jedná o těžkou nákladní lokomotivu, dosahuje model příliš vysoké rychlosti a naopak nedosahuje dostatečné tažné síly.

Lokomotiva nemá přípravu pro zabudování digitálního dekodéru.

Lokomotiva má vpředu nefunkční maketu spřáhla (patrně by ho bylo možné nahradit nějakým spřáhlem Magne-Matic) a vzadu má klasické spřáhlo velikosti N (lze snadno vyměnit za MTL 1025).


Detail tendru "s psí boudou na hřbetě".

Model se vyrábí v provedení drah Norfolk & Western a Atchison, Topeka & Santa Fe (vždy dvě různá čísla). K modelu je přiložen sešitek popisující historii těchto lokomotiv.

Podrobnější hodnocení modelu (z něhož jsem zde částečně čerpal) přinesl časopis Model Railroader v březnu 2003.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N

 

nahoru
Sedlová tendrovka
Y3 N&W
Alco FA-1
Alco FA-2
Alco PA
E8 A/B
F40PH
GP18
GP20
SD7/9
SW8 a SW1200
Erie-built
Nákladní vozy

 

 

Home ] Sedlová tendrovka ] [ Y3 N&W ] Alco FA-1 ] Alco FA-2 ] Alco PA ] E8 A/B ] F40PH ] GP18 ] GP20 ] SD7/9 ] SW8 a SW1200 ] Erie-built ] Nákladní vozy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.