Peco

 

Peco

Modelové kolejivo pro skoro všechny rozchody a velikosti

Přestože firmu Peco nezastupuji přímo, nabízím část jejího sortimentu a připravil jsem také popisy některých výrobků (nejméně se věnuji velikosti H0, ale té se dostatečně dobře věnují jiní). Nejprve je tu tabulka s odkazy na jednotlivá témata, následují obecné informace o firmě:

velikost kolejivo ostatní společné
Z ceník   přestavníky - kolejnice - ceník kolejnic
N popis - ceník vozidla - budovy Peco - Ratio - ceník budov
H0 popis H0e - ceník H0e  
0 popis - ceník 0 a 0e  
1 - IIm (G) - SM-32 popis - ceník  

o firmě Peco a jejím sortimentu

kolejivo

Výrobky značky Peco se začaly prodávat v roce 1946. Firma se od samého počátku zaměřovala hlavně na kolejivo, ale opravdový rozmach jeho výroby nastal až v šedesátých letech s nástupem plastických hmot. Tehdy také došlo k podstatnému rozšíření sortimentu, k pokrytí všech jen trochu rozšířených modelových velikostí a značka Peco se stala v oboru kolejiva celosvětovým pojmem. Co do rozsahu sortimentu nemá kolejivo Peco ve světě obdoby. V současnosti (2009) pokrývá všechny modelové velikosti od Z po IIm (kromě TT) a v běžnějších modelových velikostech je k dispozici více výrobních řad (lišících se například výškou kolejnic, provedením srdcovek atd.). Přestože se kolejivo na první pohled zdá být výrobkem univerzálně použitelným po celém světě, v sortimentu Peco stále více dochází i na národní zvláštnosti. Některé typicky britské kolejové konstrukce jsou v nabídce již léta, nověji se objevilo kolejivo podle amerických normálií pro velikost H0 (oproti Evropě mají delší pražce a některé drobné odlišnosti ve vzhledu výhybek). Peco pro některá měřítka dodává také jednotlivé komponenty (kolejnice, pražce, upevňovadla atd.), které slouží k sestavování kolejiva podle individuálních představ a umožňují splnit i velmi neobvyklá přání, jako je kolej libovolného rozchodu (včetně širokého), dosazení třetí či čtvrté napájecí kolejnice apod.

vozidla a doplňky

Kromě kolejiva nabízí Peco široký sortiment dalších výrobků, ty jsou ale u nás podstatně méně známé. Není divu, protože se většinou zaměřují na britské prostředí a jejich využití pro modeláře zajímající se o jiné části světa je omezené. V katalogu Peco najdeme vozidla, budovy, krajinu, další doplňky a různé díly - nabídka je u každé modelové velikosti jinak rozsáhlá. Nejvíce je pokryta velikost N, kde se vyrábí dokonce lokomotiva (pokud nepočítáme stavebnice úzkorozchodek, je v roce 2009 jediná v katalogu Peco) a široký sortiment britských nákladních vozů. Část doplňků (ploty, náklady, postavy) je nabízena také pod značkou Model Scene. K obchodním značkám patřícím firmě Peco patří kromě Model Scene a některých dalších také Ratio a Wills. To byly dříve samostatné firmy vyrábějící doplňky, později je Peco sice koupilo, ale zachovalo obě značky a dokonce pro ně vydává samostatný katalog (více o výrobcích Ratio zde).

publikační činnost

Dalším oborem, kde značka Peco působí, je vydavatelství. Kromě řady neperiodických publikací o skutečné i modelové železnici (převážně britské), vydává také dva věhlasné železničně-modelářské časopisy. Časopis Railway Modeller (RM) je určen modelářům zabývajícím se Británií. Vůbec není na škodu pořídit si pár čísel, pro alespoň letmé seznámení se s podivuhodným a pro nás velmi exotickým světem železnic britských ostrovů. Druhým časopisem je Continental Modeller. Z modelářských časopisů které znám, si ho cením asi nejvíce, protože vcelku vyváženě popisuje železniční modelářství týkající se celého světa (kromě Británie - tu popisuje RM) a netrpí neblahým vlivem Německa ani USA, jako většina ostatních dostupných časopisů.

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Automobily N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Kolejivo Peco
Přestavníky
Lokomotivy
Stavebnice Peco
Stavebnice Ratio
Ceník kolejí Peco
Ceník Ratio a Peco

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Automobily N ] [ Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.