g
Prohlídková jáma

 

 

Prohlídková jáma

stavebnice Peco pro velikost N


Jeden segment jámy s nasunutými kolejnicemi. Pěkným detailem je odtoková mřížka na dně. Chyba je jen v tom, že je to všechno moc světlé.

Užitečnou stavebnici dodává Peco pod katalogovým číslem NB-56F. Prohlídková (nebo popelová) jáma je povinnou součástí každého depa i menších výtopen a občas se vyskytovala i ve stanicích. Z modelového hlediska sice není žádný problém udělat si jámu podomácku, ale je potřeba dobře hlídat rozchod koleje bez pražců, a tak je možná jednodušší koupit si to takto, napůl hotové. Pro tovární výrobu je naopak (za normálních okolností) dodržení rozchodu samozřejmostí, ale upevnění kolejnic vyžaduje složité lícování a drahý nástroj, který  prodražuje výrobu stavebnice s omezenou prodejností. Peco ovšem v tomto případě využilo vlastnosti své kolejnice s dvoupatým profilem a složitým upevňovadlům se zcela vyhnulo.

Jáma ze stavebnice Peco se skládá ze segmentů dlouhých 28.5 mm, stavebnice jich obsahuje šest. Z jedné stavebnice lze tedy postavit prohlídkovou jámu až 171 mm dlouhou (to je 27.36 modelových metrů). K tomu jsou ve stavebnici čtvery schody - lze tedy postavit také dvě kratší jámy. Pro tuto možnost ostatně lépe vycházejí kolejnice ve stavebnici. Jsou tu čtyři kusy 95 mm dlouhé. Mají-li kolejnice jámu trochu přesahovat (kvůli snadnější práci s kolejnicovými spojkami), je 95 mm tak akorát na poloviční jámu. Pro napojení jámy na ostatní kolejivo použijete standardní spojky SL-300 (SL-311) a pražce pod kolejnicové spojky SL-308F (SL-309F).

Jáma se dodává s kolejnicemi dvoupatého profilu, které mají modelovou (viditelnou) výšku cca 1.5 mm, ale lze je bez úprav spojovat i s kolejnicemi výšky 2 mm.

Všechny plastové díly jsou probarvené, ale jáma je příliš světlá a vyžaduje buďto tmavší nátěr, nebo řádnou patinu. Také doporučuji nabarvit naznačená upevňovadla.


"Řez" jámou. Kolejnice drží díky dvoupatému profilu i bez funkčních upevňovadel docela dobře, ale stejně je doporučuji při výsledné instalaci zalepit.


Všechny díly stavebnice - šest segmentů jámy, čtyři kolejnice, čtvery schody a přechodové můstky.


Totéž rozloženo na ploše miniaturního návodu. Ten se zabývá mimo jiné i napojením jámy na ostatní kolejivo.


A takto se to prodává.

Ceník kolejiva Peco N.

nahoru
Zastávka a boudy
Nástupiště
Výtopna
Točna
Prohlídková jáma
Stavědlo

 

 

Home ] Zastávka a boudy ] Nástupiště ] Výtopna ] Točna ] [ Prohlídková jáma ] Stavědlo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.