g
Koleje

 

 

Pracovní stránka pro kolej Peco pro velikost N

modelová velikost N, měřítko 1 : 160, rozchod 9 mm

Peco vyrábí kolejivo N ve dvou různých provedeních, která se liší především výškou kolejnic. Ty mají výšku buď 2 mm nebo 1.5 mm (více o kolejnicích Peco zde). Kolejnice výšky 1.5 mm jsou jednoznačně modelovější a i nabízený sortiment je pro tento rozměr propracovanější. Výhybky se pro tento rozměr dodávají pouze s celokovovou srdcovkou, což je samozřejmě modelovější, ale modeláře čeká poněkud složitější elektroinstalace. Považuji za samozřejmé, že zkušenější modelář se bez zaváhání rozhodne pro nižší kolejnice a proto jsou v naší nabídce jen tyto koleje s nižším profilem.


Detail okraje burgundsky červeného koberce (černý pruh podél okraje je jenom obyčejný stín - koberec řádně neleží na podkladu).

 

 

 

 

kolejivo s kolejnicemi výšky 1.5 mm

Pro mnohé může být překvapující informace, že snížená výška kolejnice nijak neomezuje provoz vozidel s velkými okolky (to se týká především starších výrobků, u nichž výška okolků odpovídala maximální hodnotě povolené normou). A tak můžete po kolejivu Peco prohánět i u nás tolik rozšířené výrobky Piko. Této výhodné vlastnosti je docíleno zajímavým trikem:

Kolejnice má velice neobvyklý tvar, který na první pohled vypadá dost málo modelově - jak můžete sami posoudit podle připojeného obrázku. Kolejnice má dvě paty, z nichž je ale jen ta horní viditelná, dolní pata je zapuštěna do pražců a je obalena plastem i v mezerách mezi pražci. Díky tomu má viditelná část kolejnice výšku pouze cca 1.5 mm (výrobce sice udává 1.4 mm, ale to trochu přehání) a solidní modelový vzhled, zatímco celý profil včetně dolní paty je vysoký 2 mm a sám o sobě vypadá podivně. Dolní pata je zalita do plastu pražců a tak je kolej jako celek velmi robustní a odolná proti poškození. Dolní pata je také místem, kam se umisťují kolejnicové spojky (a díky tomu lze koleje obou typů jednoduše spojovat, neboť v obou případech spojujeme profily výšky 2 mm). Horní pata zajišťuje pouze modelový vzhled. Upevňovadla jsou nefunkční a tak mohou být zcela miniaturní. Díky tomu je bylo možné snížit na vnitřní straně kolejnic tak, aby mohla po kolejích Peco jezdit i vozidla s nejvyššími okolky podle NEM. Vzhled horní paty pak neruší ani kolejnicové spojky, umístěné (jak již bylo napsáno) o patu níže.

Uvedené řešení má i některé nedostatky. Tak především tento systém z principu neumožňuje průhled pod kolejnicí v mezerách mezi pražci. další nevýhodou je složitější řešení koncových pražců (pro umístění kolejnicových spojek) - to je popsáno níže u výhybek. Dále musím poznamenat, že podle mých zkušeností nejsou kolejnicové spojky Peco na toto řešení úplně připraveny a např. při nasazování izolačních spojek je třeba vyvinout mírné násilí (mezi oběma patami je málo prostoru).

Tvarovatelné koleje se v tomto provedení dodávají s dřevěnými nebo s betonovými pražci, v délce 914 mm.

výhybky Peco

Výhybky Peco s kolejnicemi výšky 1.4 mm mají úhel odbočení 10 stupňů (kromě obloukových, ty mají úhel odbočení 9 stupňů) a celokovovou srdcovku.

 

typ

délka

jmenovitý poloměr

malý poloměr pravá, levá 123.8 mm 304 mm
střední poloměr pravá, levá 137 mm 457 mm
symetrická 124.4 mm 610 mm
velký poloměr pravá, levá 164 mm 914 mm
obloukové výhybky pravá, levá 159.5 mm 457 mm / 914 mm

Ukázka výhybek se středním poloměrem odbočení, výhybky jsou zobrazeny skoro ve skutečné velikosti, pravá je postavena přímo, levá do odbočky.

 

některé zvláštnosti konstrukce výhybek Peco:

Upevnění přestavníku a zajištění polohy jazyků

Základní poloha přestavníku je pod výhybkou. Pro upevnění přestavníku k výhybce slouží čtyři otvory, jimiž se prostrčí plechové jazýčky tělesa přestavníku (a poté se zajistí ohnutím). Tato úprava výhybky se může podle obrázku zdát dosti rušivou, ale po zaštěrkování výhybky již nejsou nosiče přestavníku zdaleka tolik nápadné. Přestavník je navíc možné připevnit i jinak.

Jazyky jsou přitlačovány ke kolejnicím v obou polohách výhybky pružinou. (Elektromagnetický přestavník Peco totiž není v koncových polohách zamčen.) Výhodou je, že výhybka drží v obou polohách i bez přestavníku. Při použití elektromotorického nebo jiného přestavníku je možné pružinu snadno vyjmout.

Upevnění jazyků

Jazyky nejsou vyrobeny z plného profilu jako kolejnice, ale jsou vytvarované z plechu. K výhybce jsou připevněny čepově, jak ukazuje obrázek Oba jazyky jsou trvale vodivě spojeny se srdcovkou.

Celokovová srdcovka

Pro vytvoření srdcovky jsou v maximální míře použity profily navazujících kolejnic, takže je téměř celokovová. To má několik výhod. Výhybka je modelovější, srdcovka je odolnější proti opotřebení a projíždějící vozidlo je plynuleji zásobováno elektřinou. Protože jsou zde ale vodivě spojeny křížící se kolejnice přímé a odbočující koleje, může být nutné opatřit kolejnice někde poblíž srdcovky izolací tak, aby nemohlo dojít ke zkratu. Srdcovka (a tedy i obě na ni navazující koleje) má vždy stejnou polaritu jako kolejnice, k níž přiléhá jazyk výhybky.

Koncový pražec

Vzhledem k technologii výroby, kdy je kolejnice zastříknuta přímo do plastu, nelze prostor pro kolejnicovou spojku v koncovém pražci vytvořit přímo na místě jeho použití. Proto je tento pražec lisován mimo půdorys výhybky a je provizorně připevněn dvojicí plastových pásů. Při instalaci výhybky je třeba jej oddělit a umístit na jeho správné místo. Totéž platí i pro ostatní koleje výšky 1.4 mm, koncové pražce je možné objednat i samostatně, balené po 24 ks.

NEDOKONČENÁ STRÁNKA

Ještě by se slušelo napsat něco o angličanech, kříženích, dvojité kolejové spojce, něco o geometrii, přestavnících atd. Snad jsou již dnes k mání i výhybky s izolovanou srdcovkou... Snad to napíšu příště.

Ceník kolejiva Peco

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.