g
Nástupiště

 

 

Nástupiště

stavebnice Peco pro velikost N

Mezi stavebnice Peco ležící na pomezí sortimentu kolejiva a modelů budov patří především nástupiště. Nástupiště Peco jsou řešena modulárně, jsou velice jednoduchá, přitom chytře vymyšlená a díky tomu umožňují široce variabilní použití. Variabilita se týká jak půdorysných rozměrů (délka, šířka a tvar nástupiště), tak i vzhledu (materiál podezdívky a nástupištní plochy).


Stavebnice nástupiště s cihlovou (Peco ST-90) a kamennou (Peco ST-91) podezdívkou (obr. Peco).

Nástupiště je navrženo jako součást kolejiva Peco Setrack. S ohledem na toto kolejivo jsou voleny základní možné šířky nástupiště i zaoblení koncové rampy (jak ukazuje následující obrázek). Nástupiště je ale samozřejmě použitelné i pro kolejivo Peco Streamline nebo pro každé jiné kolejivo.


Způsob sestavení odbočné koleje vedené podél nástupiště z kolejiva Peco Setrack, ve variantách pro všechny tři základní šířky nástupiště. Oblouková kolej Peco ST-3 má poloměr 228 mm (obr. Peco).

popis

Pokud jde o půdorys, jsou k dispozici dva základní moduly nástupiště - běžný přímý a koncový s rampou. Přímý díl nástupiště je po sestavení v základním provedení 144.5 mm dlouhý a 62 mm široký. Sestává ze dvou bočních stěn (podezdívky), plochy nástupiště a ze spodních pomocných výztuh (které nejsou po sestavení nástupiště vidět). Plocha nástupiště má na spodní straně dvě rysky, podle kterých může být nástupiště zúženo na další základní šířky navržené výrobcem - 47 mm a 29 mm. Nástupištní plocha, široká celkem 55.5 mm (šířka bez obrubníků) je ryskami rozdělena na tři pásy široké 15, 18 a 22.5 mm a tak je možností ještě více (nehledě na to, že ji můžete zúžit i na jiné rozměry podle vlastní volby (mimo rysky). Délka nástupiště může být zcela libovolná, potřebný počet segmentů se sestaví za sebou (poslední se případně zařízne na míru). Vytvořit lze i složitější tvary, jako je nástupiště s odstupňovanou šířkou (u kusé koleje), nebo nástupiště přiléhající ke staniční budově.

Běžný díl nástupiště je sice možné tvarově upravit, přesto pro některé typické situace oceníte koncový modul s rampou. Tato část nástupiště se obloukovitě oboustranně zužuje (podle předpokládaných výhybek ve staničním zhlaví) a současně šikmo klesá (z plné výšky až skoro k nule). Rampa je 84 mm dlouhá, na širším konci je stejně široká (i vysoká) jako běžný díl nástupiště, na špičce se zužuje na cca 26 mm (včetně obrubníků). Také zde je připravena (oblouková) ryska pro zúžení plochy, ale na rozdíl od přímého dílu je tu jen jedna. Po zúžení je špička nástupiště široká jen asi 11 mm (opět včetně obrubníků). Také tento díl je možné upravit i do jiného tvaru.


Obrázek ukazuje montáž nástupiště (včetně výztužných žeber pod nástupištní plochou), zužování nástupištní plochy skalpelem podle naznačených rysek a v dolní části obrázku je příklad skládání dlouhého nástupiště z jednotlivých segmentů (včetně vykousnutí pro staniční budovu uprostřed délky nástupiště) (obr. Peco).


Rysky na spodní straně nástupištní plochy umožňují nástupiště jednoduše zúžit na základní šířky doporučené výrobcem. V případě rampy se s nejmenší šířkou nepočítá.


Díly pro stavbu rampy. Podezdívka je vylisovaná jako přímá, ale lze ji dobře vytvarovat do oblouku díky přerušované konzole (která nese plochu rampy). Sloupky na spodní straně plochy pak pomohou při lepení přidržet podezdívku na správném místě.

Pokud jde o vzhled, lze použít (a kombinovat) různá provedení podezdívky a nástupištní plochy. Tady trochu přeháním, protože ve velikosti N dodává Peco jen jedno provedení nástupištní plochy, které je tmavě šedé, matné (asfalt, beton), můžete zde ale snadno použít jinou desku - např. zámkovou dlažbu ze sortimentu MBS (z tohoto ohledu je výhodné, že se podezdívky prodávají i samostatně). Podezdívky se vyrábějí ve třech provedeních - cihlovém, betonovém a kamenném.

Podezdívka a obrubník nástupiště jsou spojeny v jediném plastovém dílu. To je výhodné při stavbě, ale do jisté míry nešikovné z hlediska vzhledu. Nejméně to vadí u kamenného provedení, kde je stejná barva kamene a obrubníku snadno přijatelná, naopak obtížně přijatelné je to u provedení cihlového. S cihlovou hranou nástupiště se na skutečné železnici setkáme asi zřídka. V tomto případě tedy doporučuji povrchovou úpravu.


Podezdívky nástupiště v provedení cihlovém, betonovém a kamenném. Samostatně se prodávají podezdívky pro přímé části nástupiště a pro rampy, příslušná katalogová čísla Peco jsou patrná z obrázku. Součástí výlisku podezdívky je také obrubník nástupiště (obr. Peco).


Detail kamenné a betonové podezdívky. Cihlovou jsem v době fotografování neměl k dispozici.


Sestavení nástupiště je triviální. Na tomto obrázku je schválně z každé strany jiný typ podezdívky.

Dalším doplňkem, který rozšiřuje možnosti výsledné podoby nástupišť je vstup do podchodu. Stavebnice sestává z plastového výlisku schodiště a z leptaného zábradlí. Pro umístění schodiště je třeba v nástupištní ploše vyřezat obdélníkový otvor.


Vstup do podchodu Peco NB-7 - vlevo v sestavené podobě, vpravo tak, jak se dodává (obr. Peco).

Pro ještě větší variabilitu by bylo dobře, kdyby Peco nabídku doplnilo ještě o obloukový díl nástupiště, tak jak jej nabízí ve velikosti H0.

výška nástupiště a možnosti použití u nás

Výrobek Peco modeluje britské železnice, kde se používají podstatně vyšší nástupiště než u nás. V Británii se z nástupiště do vozu vstupuje rovně (bez použití schůdků, stupaček, ba dokonce bez výrazného zvednutí nohy) a při pohledu na vlak stojící za nástupištěm neuvidíte ani kousek podvozku. Nástupiště je po sestavení 12 mm vysoké a to je bez úprav pro naše poměry příliš mnoho.

Naše "vysoká" nástupiště mají hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, ale v mnoha stanicích a zastávkách jsou nástupiště nižší (v důsledku podivné nástupištní politiky ČSD ze 70. a 80. let). I když kolej podložíme standardním korkovým ložem pro velikost N, stále nám na českém nádraží kus výšky nástupiště přebývá:

rozměr

kolejivo Peco 1.5 mm

kolejivo Peco 2 mm

[mm]

[mm]
modelová výška nástupiště nad TK (550 mm skutečných)

3.4

3.4
výška koleje (pražce + kolejnice)

3.3

4
korkové lože

3

3

celkem

(potřebná modelová výška nástupiště nad deskou - staniční plání)

9.7

10.4
z výšky nástupiště Peco (11.9 mm) nám ještě přebývá

2.2

1.5

Dvoumilimetrový přebytek výšky je příliš veliký, než aby se nad ním dalo mávnout rukou. Možností je více: řezat, brousit, zapustit nástupiště do výřezu v desce, nebo podložit koleje další podložkou.

Po úpravě výšky se nástupiště do našich poměrů (s přimhouřením oka) vcelku hodí, zejména provedení s betonovou nebo kamennou podezdívkou. Použití je ale omezené, protože naše nejběžnější provedení (betonová stavebnice) vypadá přece jenom trochu jinak (např. má viditelně větší převis desky).

Sluší se ještě připomenout, že hrana nástupiště má být vzdálena 1650 mm od osy koleje (v přímé), což ve velikosti N dělá 10.3 mm. Dejte ale velký pozor na oblouky (včetně těch, které jsou sice již mimo nástupiště, ale v blízkosti jeho konců), vláčkové poloměry oblouků jsou v porovnání se skutečností maličké a vozy hodně vybočují. Nepřehlédněte také situaci, kdy podél nástupiště vede sice přímá kolej, ale je do ní vložena výhybka, takže vozidla projíždějící její odbočnou větví vybočují.

přehled vyráběných stavebnic

V komentářích není znovu opakováno (výše v textu uvedené) doporučení na barevné odlišení obrubníku a podezdívky u všech provedení kromě kamenného.

č.kat. název obsah - poznámka
Peco ST-90

Nástupiště s cihlovou podezdívkou - úplné, včetně koncových ramp, celková délka 460 mm

Stavebnice obsahuje dva základní (přímé) díly nástupiště a dvě rampy. Podle našeho měření je přesnější hodnota celkové délky 457 mm.
Peco ST-91

Nástupiště s kamennou podezdívkou - úplné, včetně koncových ramp, celková délka 460 mm

dtto v kamenném provedení
Peco ST-93

Nástupiště s cihlovou podezdívkou - přímé prodloužení stavebnice ST-90, délka 290 mm

Stavebnice obsahuje dva základní (přímé) díly nástupiště po 144.5 mm.

Peco ST-94

Nástupiště s kamennou podezdívkou - přímé prodloužení stavebnice ST-91, délka 290 mm

dtto v kamenném provedení
Peco NB-26

Podezdívka nástupiště cihlová, 5 ks po 145 mm

Podezdívka je včetně obrubníku, přesná délka je 144.5 mm.

Peco NB-27

Podezdívka nástupiště betonová, 5 ks po 145 mm

dtto v betonovém provedení
Peco NB-28

Podezdívka nástupiště kamenná, 5 ks po 145 mm

dtto v kamenném provedení
Peco NB-66

Podezdívka rampy nástupiště cihlová, 2 páry

Podezdívka je včetně obrubníku a umožňuje vytvarování do oblouku (či obecné křivky).

Peco NB-67

Podezdívka rampy nástupiště kamenná, 2 páry

dtto v kamenném provedení
Peco NB-68

Podezdívka rampy nástupiště betonová, 2 páry

dtto v betonovém provedení
Peco NB-7

Schodiště do nádražního podchodu, 2 ks

Stavebnice obsahuje dva plastové výlisky schodiště a mosazné leptané zábradlí. Všechny díly doporučuji barvit - schodiště je příliš světlé (navíc jsou v jedné barvě schody i stěny).

(Pozn.: pořadí provedení podezdívky betonová / kamenná je v katalogu skutečně v řadě NB-27 / 28 opačné než v řadě NB-67 / 68.)

ukázky dílů


Díly potřebné pro sestavení základního, přímého dílu nástupiště - plocha, dvě podezdívky a spodní pomocné výztuhy. Stavebnice ST-91 a ST-94 obsahují dvě takovéto sady. Stavebnice ST-90 a ST-93 obsahují podobné dvě sady, ale podezdívky jsou cihlové. Obrázek je možné zvětšit.


Díly potřebné pro sestavení nástupištní rampy - plocha a dvě tvarovatelné podezdívky. Stavebnice ST-91 obsahuje dvě takovéto sady. Stavebnice ST-90 obsahuje podobné dvě sady, ale podezdívky jsou cihlové. Obrázek je možné zvětšit.

balení

A takto se to prodává:


Stavebnice ST-94 obsahuje dva přímé díly nástupiště s kamennou podezdívkou (bez ramp).


Takto se prodávají samotné podezdívky (vždy 5 kusů po 145 mm).


Schodiště do podchodu Peco NB-7

Ceník stavebnic Peco a Ratio je zde.

nahoru
Zastávka a boudy
Nástupiště
Výtopna
Točna
Prohlídková jáma
Stavědlo

 

 

Home ] Zastávka a boudy ] [ Nástupiště ] Výtopna ] Točna ] Prohlídková jáma ] Stavědlo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.