g
Točna

 

 

Točna 24 m

stavebnice Peco pro velikost N

Stavebnice točny Peco NB-55 sice vychází z britských předloh (most točny je modelován podle typických výrobků Ransome and Rapier), ale zdá se být docela dobře přijatelná i pro naše poměry (chtělo by to ještě variantu s boudičkou pro obsluhu). Délka mostu je 141 mm (to odpovídá skutečné délce 24 m), potřebný montážní otvor v desce kolejiště má průměr 155 mm. Z dílů obsažených ve stavebnici postavíte točnu bez pohonu, ale je možné ji dodatečně motorizovat.

Na točně jsou použity kolejnice výšky 2 mm. Nemělo by nijak vadit, pokud všechno okolní kolejivo bude mít výšku 1.4 mm, nebo i jinou. Most točny se s ničím nespojuje a kolejnice jsou utopené ve výdřevě.

Stavebnice je velice jednoduchá, most točny sestává ze tří hlavních plastových dílů, doplněných o zábradlí, pozornost je třeba věnovat hlavně elektroinstalaci (přesněji řečeno montáži kontaktů, které přepínají polaritu napětí v koleji na točně podle jejího natočení) a také správnému nasunutí kolejnic do mostu točny.

Všechny plastové díly jsou probarvené a dle mínění výrobce již není nutná další úprava. Já bych ale řekl, že jáma pro točnu je příliš světlá a vyžaduje buďto tmavší nátěr, nebo řádnou patinu. Šedivý plastový most točny může zůstat bez úprav, zejména jsou-li také budovy v okolí točny plastové, nepatinované.

V přiloženém, částečně trojjazyčném návodu (A, N, F), je obsažen návrh motorizace točny pomocí standardních dílů stavebnice Meccano (obdoba našeho Merkura). Jistě to jde, ale možná by to chtělo něco lepšího...


Takto vypadá krabička ve které se točna prodává a která také ukazuje, jak má hotová točna vypadat.


Veškerý obsah krabičky (kromě návodu). Zprava: jáma pro točnu (je opravdu hodně světlá), plastové díly pro zhotovení mostu točny a sáček obsahující kolejnice, elektroinstalací a díly otočného čepu.


Detailní obrázek pro posouzení kvality provedení plastových výlisků.

Ceník kolejiva Peco N.

nahoru
Zastávka a boudy
Nástupiště
Výtopna
Točna
Prohlídková jáma
Stavědlo

 

 

Home ] Zastávka a boudy ] Nástupiště ] Výtopna ] [ Točna ] Prohlídková jáma ] Stavědlo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.