g
tramvaj Düwag

 

 

Tramvaj Düwag

model Arnold v měřítku 1 : 160

Asi nejpovedenější průmyslově vyráběný model tramvaje velikosti N najdeme v sortimentu firmy Arnold. Vozy Düwag patřily k nejběžnějším poválečným tramvajím v Západním Německu a rozšířily se i do dalších zemí západní Evropy. Arnold nabízí model dvoučlánkového vozu pod typovým označením GT6. Tyto vozy vyráběla vagónka Düwag koncem 50. let.

Skříň modelu se vyrábí metodou, která není úplně běžná, ale u vozidel s velkými okny a tenkými meziokenními sloupky se používá poměrně často. Celá skříň včetně oken se vyrobí z jediného výlisku z čirého plastu, posléze jsou opatřeny všechny plochy mimo okna nátěrem. Skříň se vyrábí ve dvou variantách, ty se liší provedením střechy článku bez sběrače. Článek bez sběrače může mít na střeše část elektrické výzbroje (podobně jako vůz se sběračem), nebo má holou hladkou střechu. Jako sběrač je použit pantograf nebo polopantograf.

Velmi pěkně je vyřešen rovněž pojezd a pohon modelu. V jednom z článků je umístěn motor, ve druhém setrvačník, spojeny jsou kloubovým hřídelem. Motor a setrvačník sice trochu přesahují dolní hranu oken a jsou tedy zčásti vidět při průhledu vozidlem, ale nepůsobí příliš rušivě. Poháněné jsou čtyři nápravy, dvě v předním a dvě v zadním podvozku. Tramvaj jezdí, a to bych vyzdvihl, opravdu pomalu. Není to zběsilá hračka řítící se po kolejích, je to opravdový model jedoucí modelovou rychlostí. Jede tiše, jen si přede.

Tramvaj se vyrábí v řadě barevných provedení, variantní detaily (skříň a sběrač) se liší podle jednotlivých dopravních podniků. Z německých provozů jsou modelem GT6 v sortimentu Arnold zastoupena např. města Bochum, Essen a Mainz, také se vyrábí "Arbeitswagen" v oranžovém nátěru (bez specifikace DP). Z měst mimo Německo je zastoupen švýcarský Curych a francouzské Lille. Vůz také můžete získat v krémovém nátěru bez nápisů a dotvořit si jej k obrazu svému.

Velice pěkná tramvaj má přece jen jednu vadu na kráse. Vůz je dodáván jako normálněrozchodný, přestože řada provozů, jejichž vozidla modeluje, používá rozchod metrový. Zmenšování rozchodu titěrných tramvajových podvozků pro úzké koleje (rozchod Nm - 6.5 mm), ale mohu stěží někomu doporučit.


Vůz č. 1543 curyšského dopravního podniku.


Detail předku tramvaje.


Zadní článek. Skrz okna je vidět uvnitř umístěný setrvačník.

Informace o aktuální nabídce naleznete v ceníku tramvají velikosti N.

nahoru
Habis DB
Sgjs DB
Kontejner 1C
tramvaj Düwag

 

 

Home ] Habis DB ] Sgjs DB ] Kontejner 1C ] [ tramvaj Düwag ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.