g
10-5 PRR

 

 

Lůžkový vůz 10-5 Pennsylvania

model Centralia Car Shops v měřítku 1 : 160


Vůz Cascade Gardens dráhy Pennsylvania. Zleva (od nástupního prostoru) patří první okno služebnímu oddílu, dále je pět oddílů roomette a pět oddílů double bedroom.


Vůz Cascade Gardens dráhy Pennsylvania. První tři okna zleva patří postranní chodbičce, dále chodbička přechází doprostřed vozu a pět následujících oken patří oddílům roomette. Poslední okno vpravo (před dveřmi) je od záchodu.

Lůžkové vozy v uspořádání 10-5 patřily v USA k nejrozšířenějším. Měly v jedné části deset oddílů roomette se středovou chodbičkou a ve druhé části pět oddílů double bedroom s postranní chodbičkou (vysvětlení pojmů zde). Levý a pravý bok vozu se tudíž značně liší. Nástupní prostor je jen na jednom konci.

Vozy této řady měly jména ve tvaru "Cascade Něco" - například Cascade Gardens, Cascade Forest nebo Cascade Trails.


Detail konce vozu s nástupním prostorem.

Model CCS má vozovou skříň lepenou z jednotlivých stěn, částečně funkční přechodové měchy CCS, podvozky s kovovými dvojkolími a spřáhla Micro-Trains osazená na podvozcích. Interiér není naznačen, vyřešily ho záclonky v oknech, které podstatně omezují pohled dovnitř. Spodek vozu je podstatně zjednodušen, přesto (vzhledem ke způsobu výroby) na něm nacházíme dolepované detaily.


Detail pěkně zpracovaného podvozku (patrně vlastní výrobek CCS). Brzdový válec je dolepovaný detail (na modelu je osazen z výroby).

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N. 

nahoru
Lůžkový 13
Lůžkový 18
PS 4-4-2
PS 6-6-4
10-5 PRR
P85 PRR
Služební CA-3

 

 

Home ] Lůžkový 13 ] Lůžkový 18 ] PS 4-4-2 ] PS 6-6-4 ] [ 10-5 PRR ] P85 PRR ] Služební CA-3 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.