g
Lůžkový 13

 

 

Lůžkový vůz s 13 dvoulůžkovými oddíly

model Centralia Car Shops v měřítku 1 : 160


Vůz New York County dráhy Pennsylvania. Pohled ze strany oddílů.


Vůz New York County dráhy Pennsylvania. Pohled ze strany chodbičky.

Lůžkový vůz patří mezi rychlíkové vozy dráhy Pennsylvania stavěné ve stylu modernismu. Je to vůz s postranní chodbičkou, takže se jeho levý a pravý bok značně liší, na jedné straně vozu jsou okna třinácti oddílů (a oddílu služebního), na straně druhé je jen sedm oken chodbičky. Nástupní prostor je jen na jednom konci vozu - to je pro spací vůz zcela dostatečné, ušetří se tím prostor a zjednoduší pohyb cestujících. (Pokud jste někdy u nás nastupovali do spacího vozu na opačném konci, než očekává průvodčí, tak víte o čem píšu. Pokud druhé dveře nejsou, tak zmatky odpadají. Zdržení nenastává, spíše naopak, lidi nemusejí pobíhat sem a tam a lomcovat zamčenými dveřmi.)

Další odlišností oproti našim zvyklostem je minimum nápisů na vozové skříni. Dálkové rychlíky byly výkladní skříní železničních společností a vzhled vozů navrhovali architekti. Zatímco na našich vozech jsou namatlány stovky čísel a grafických značek (mnohé nejsou k užitku ani dráze a jen zaměstnávají příslušné pracovníky dílen), zde se dostáváme do opačného extrému. Na voze jsou jen dva nápisy: "Pullman" jakožto označení výrobce vozu a dále jméno vozu (které je jeho jednoznačným označením namísto jinak běžněji používaného čísla). Vozy PRR této řady měly jména ve tvaru "Něco County" - například New York County, Allegheny County nebo Philadelphia County. Na voze překvapivě nenacházíme jméno železniční společnosti PRR, která ho používala.

Stejný model se dodává také v provedení dráhy New York Central. Také vozy NYC mají označení ve tvaru "Něco County".


Detail konce vozu - strana oddílů.

Model CCS má vozovou skříň lepenou z jednotlivých stěn, částečně funkční přechodové měchy CCS, podvozky s kovovými dvojkolími a spřáhla Micro-Trains osazená na podvozcích. Interiér není naznačen, vyřešily ho záclonky v oknech, které podstatně omezují pohled dovnitř. Spodek vozu je podstatně zjednodušen, přesto (vzhledem k manufakturnímu způsobu výroby) na něm nacházíme dolepované detaily.


Detail konce vozu s nástupním prostorem a služebním oddílem.


Ještě jeden, tentokrát šikmý pohled na vůz New York County.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N. 

nahoru
Lůžkový 13
Lůžkový 18
PS 4-4-2
PS 6-6-4
10-5 PRR
P85 PRR
Služební CA-3

 

 

Home ] [ Lůžkový 13 ] Lůžkový 18 ] PS 4-4-2 ] PS 6-6-4 ] 10-5 PRR ] P85 PRR ] Služební CA-3 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.