g
PS 4-4-2

 

 

Lůžkový vůz Pullman Standard 4-4-2

model Centralia Car Shops v měřítku 1 : 160


Vůz Imperial Plateau dráhy Pennsylvania. Pohled ze strany oddílů.


Vůz Imperial Plateau dráhy Pennsylvania. Na této straně vozu byla (možná ne v celé délce) chodbička.

Tento lůžkový vůz patří mezi vozy s komplikovanějším půdorysem. Najdeme v něm čtyři oddíly typu double bedroom, čtyři kupé compartment a dva nejprostornější oddíly drawing room (vysvětlení pojmů zde). Jak vypadá prostorové uspořádání a kudy vede chodbička se v tomto případě neodvažuji hádat, ale levý a pravý bok vozu se značně liší. Nástupní prostor je jen na jednom konci vozu.

Vozy této řady měly jména ve tvaru "Imperial Něco" - například Imperial Plateau, Imperial Terrace nebo Imperial Pass - platilo to stejně tak pro vozy PRR i např. UP.


Detail konce vozu bez nástupního prostoru.

Model CCS má vozovou skříň lepenou z jednotlivých stěn, částečně funkční přechodové měchy CCS, podvozky s kovovými dvojkolími a spřáhla Micro-Trains osazená na podvozcích. Interiér není naznačen, vyřešily ho záclonky v oknech, které podstatně omezují pohled dovnitř. Spodek vozu je podstatně zjednodušen, přesto (vzhledem ke způsobu výroby) na něm nacházíme dolepované detaily.

Model je dostupný v nátěrech Pennsylvania, Union Pacific a Southern Pacific.


Spodek vozu není - stejně jako u většiny ostatních modelů CCS - zpracován příliš detailně. Nápadnější a prostorově objemnější díly tu ale (byť zjednodušeně) znázorněny jsou.


Ještě jeden, tentokrát šikmý pohled na vůz Imperial Plateau.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N. 

nahoru
Lůžkový 13
Lůžkový 18
PS 4-4-2
PS 6-6-4
10-5 PRR
P85 PRR
Služební CA-3

 

 

Home ] Lůžkový 13 ] Lůžkový 18 ] [ PS 4-4-2 ] PS 6-6-4 ] 10-5 PRR ] P85 PRR ] Služební CA-3 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.