g
P85 PRR

 

 

Osobní vůz P85 Pennsylvania

model Centralia Car Shops v měřítku 1 : 160


Vůz Pennsylvania 4138.


Druhý bok vozu téhož typu, ale jiného čísla (Pennsylvania 4164) a v mírně odlišném nátěru. Nástupní prostor je na tomto snímku vpravo.

P85 je rychlíkový vůz dráhy Pennsylvania, pravděpodobně ve velkoprostorovém uspořádání. Podrobnější údaje o jeho nasazení a o vnitřním uspořádání (které by například vysvětlovaly podivná nízká okénka na obou koncích vozu) jsem nenašel. Na webu CCS se pouze dozvídáme, že firma se sice zaměřuje hlavně na modely vozů dálkových rychlíků, ale něco tak všudypřítomného, jako je PRR P85 prostě museli udělat taky.

Vůz má nástupní prostor je jen na jednom konci vozu, užší okno je vždy na konci vzdálenějším od nástupního prostoru. Jinak vůz vypadá z obou stran skoro stejně (vždycky tři nízká okénka vlevo a dvě vpravo).

To že jsou vozy P85 méně vznešené, než lůžkové vozy popsané v ostatních příspěvcích o modelech CCS, vyplývá i z jejich označení. Nemají jména, ale úplně normální čtyřmístná čísla - např. PRR 4138.


Detail konce vozu PRR 4138 s podvozkem Micro-Trains. Toto je vůz v nátěru s nápisem Pennsylvania nad okny.

Model CCS má vozovou skříň lepenou z jednotlivých stěn, na obou koncích jsou částečně funkční přechodové měchy CCS. Interiér není naznačen, vyřešily ho záclonky v oknech, které poněkud omezují pohled dovnitř. Spodek vozu je podstatně zjednodušen, přesto (vzhledem ke způsobu výroby) na něm nacházíme dolepované detaily.

Vozy mají podvozky Micro-Trains (včetně spřáhel) s plastovými dvojkolími (rovněž Micro-Trains).

Model se v roce 2008 nabízí ve dvou variantách nátěru. Barva a rozmístění ozdobných linek a čísel jsou shodné, vozy se liší jen provedením označení dráhy PRR. První varianta má nápis Pennsylvania nad okny, druhá je bez nápisu, zato s logy PRR ve tvaru klenáku na obou koncích vozu. Od každého provedení nátěru se nabízí několik (většinou čtyři) různá čísla.


Vůz PRR 4164 s logy PRR ve tvaru klenáku na obou koncích vozu.


Detail konce vozu PRR 4164 s nástupním prostorem a logem PRR.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N. 

nahoru
Lůžkový 13
Lůžkový 18
PS 4-4-2
PS 6-6-4
10-5 PRR
P85 PRR
Služební CA-3

 

 

Home ] Lůžkový 13 ] Lůžkový 18 ] PS 4-4-2 ] PS 6-6-4 ] 10-5 PRR ] [ P85 PRR ] Služební CA-3 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.