g
BethGon

 

 

Otevřený vůz na uhlí BethGon Coalporter

předloha

Vozy na uhlí Bethgon Coalporter (výrobek Johnstown America Corp.) patří k nejpočetnějším vozům současných severoamerických železnic. Vyrábějí se od roku 1982 a od té doby jich byly vyrobeny tisíce. Jezdí většinou v ucelených soupravách po stálých trasách spojujících doly a elektrárny (příp. jiné velké odběratele uhlí). Vozy nemají žádné boční dveře, ani spodní výsypné klapky, vykládají se totiž většinou na rotačních výklopnících. Vůz bez výsypných otvorů je konstrukčně, i z pevnostního hlediska jednodušší, je výrobně levnější a lehčí (uveze tedy více nákladu). Cestou se z něho vysype daleko méně uhelného prachu, tak nepříjemného pro údržbu tratí. Prostě samé výhody. Skříň vozu je vyrobena z hliníku.

Vykládání na rotačním výklopníku se provádí bez rozpojování soupravy. Umožňuje to zajímavá vymoženost, kterou je otočné samočinné spřáhlo. Vozy mají na jednom konci spřáhlo pevné a na druhém otočné. V každém spojení vozů se totiž musí sejít jedno spřáhlo pevné (které zajišťuje, aby po otočení vozu měla opět obě spřáhla správnou polohu) a jedno spřáhlo otočné. Aby nedošlo k omylu, bývá konec vozu s otočným spřáhlem zvýrazněn barevným pruhem. Jen jeden, poslední vůz v soupravě, má otočná spřáhla obě. Slouží pro spojení s lokomotivou, která má vždy jen pevná spřáhla. Tento vůz má samozřejmě i odlišný nátěr, s oběma konci barevnými. Zajímavá je také otázka co se děje na rotačním výklopníku s brzdovými hadicemi. Odpověď je jednoduchá, není nutné se o ně nijak zvlášť starat. Při otáčení vozu se sice trochu namotávají na spřáhlo, ale po vysypání celé soupravy jsou zase zpátky ve své správné poloze.

Další zajímavostí typickou pro tyto moderní vozy je maximální využití prostoru pro náklad. Horní část vozové skříně vypadá stejně jako u starších vozů. Podlaha ale není rovná, a tak její výška není omezena rámem. Rám není roštový, jako to bývá u evropských vozů, ale páteřový, a po obou jeho stranách pokračuje ložný prostor dvěma poloválcovými vanami hluboko pod úroveň kde mívaly podlahu starší vozy. To je samozřejmě možné jen v prostoru mezi podvozky. I proto jsou podvozky vysunuty, jak jen to bylo možné, ke koncům vozu. Zvětšení ložného prostoru směrem dolů současně příznivě snižuje těžiště loženého vozu.


Vůz Bethgon Caolporter dráhy Burlington Northern Santa Fe.

Model vozu Bethgon Coalporter ve velikosti N vyrábí kromě firmy Athearn také Kato a de Luxe innovations.

model Athearn v měřítku 1 : 160

Model Athearn co do rozměrů a provedení dobře odpovídá své předloze, ale provedení detailů není až tak jemné, jako například u vozů MTL. Hlavně spodek vozu je hodně zjednodušen. Vozy se standardně prodávají v sadách po pěti kusech ve stejném nátěru, ale s různými čísly. Od jednoho nátěru může být nabízeno i více různých sad a tak je možné získat ještě více vozů s různými čísly.

Vozy mají imitaci nákladu uhlí. Po jejím vyndání můžeme nahlédnout do věrně vymodelovaného interiéru prázdného vozu. Vnitřní prostor není zabrán pro závaží nebo jiné díly vyplývající z technologie výroby modelů, a tak uvnitř uvidíme vanovité prohlubně v podlaze i vnitřní výztuhy skříně. Podvozky (včetně spřáhel) jsou převzaté od firmy Atlas.


Pohled dovnitř ukazuje vanovité prohloubení ložného prostoru po obou stranách páteře vozu a také vnitřní výztuhy, obojí zhotovené podle skutečné předlohy.

Při řazení vozů do soupravy dbejte na to, aby byly všechny vozy modelově správně orientovány, tj. aby všechny barevné konce vozů směřovaly jedním směrem (např. dopředu). Nikdy by se vám nemělo stát, abyste spojili dva vozy barevnými konci k sobě. Jede-li vaše souprava směrem k rotačnímu výklopníku a nemáte-li vůz s oběma konci barevnými, připojte lokomotivu k tomu konci soupravy, kde je volné spřáhlo na barevném konci vozu. Vaše modely budou samozřejmě stejně dobře jezdit, i když toto všechno nedodržíte, ale pro modelový vzhled bude lepší, když tyto instrukce budete respektovat.


Skutečné vozy mívají na jednom konci otočné spřáhlo. Tento konec je tradičně opatřován výrazným nátěrem a nápisy upozorňujícími na tuto skutečnost. Jak je vidět na obrázku, jsou tyto nápisy nejen na bocích a čele, ale i shora na čelnici vozu.

Informace o aktuální nabídce naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N.

nahoru
EMD F59PHI
vozy Bombardier
BethGon
Autíčka

 

 

Home ] EMD F59PHI ] vozy Bombardier ] [ BethGon ] Autíčka ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.