Heritage

 

 

Parní stroj Heritage

stavebnice Midwest

Stavebnice jednoválcového parního stroje se stojatým kotlem. Na rozdíl od stavebnice parního stroje - Modelu VI (kterému se jinak stroj Heritage hodně podobá), je tato určena o něco méně zkušeným stavitelům. Dva nejnáročnější celky stroje (vlastní parní stroj a kotel) najdeme v krabici již hotové, zbývá poskládat zbytek. Stavitel tak musí především dát dohromady topeniště a obložení kotle, vše umístit na základní desku a propojit parní potrubí. Jednodušší je i návod přikládaný ke stavebnici, vyšší je naopak cena.

Také model Heritage je navržen pro palivo Sterno (a platí pro něj tedy vše uvedené v souvislosti s Modelem VI) a je vhodný mimo jiné k pohonu lodních modelů (z výrobků Midwest je to např. loď Elliot Bay).

Parní stroj je velice nenáročný na údržbu, má minimum pohyblivých částí, které vyžadují jen občasné mazání. Kotel nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Na jedno naplnění vodou a palivem běží asi 10-15 minut.


Sestavený a řádně nablýskaný parní stroj Heritage (foto Midwest).


Od výrobce zkompletovaný parní stroj a sletovaný kotel jsou vlevo, krabice s ostatními součástkami vpravo.


Detailní pohled na parní stroj a kotel, ve stavu jak jsou dodávány od výrobce.


Ještě jeden pohled na parní stroj.

stavba parního stroje Midwest Heritage v šesti krocích

Výňatek z návodu ke stavbě


Obalte kotel izolací a přebytečnou část izolace odřízněte (obr. Midwest).


Sviňte mosazný plášť izolace a vyrovnejte jeho okraj s horní hranou kotle. Plášť dočasně zajistěte lepící páskou. Poté zašroubujte do připraveného otvoru šroub, který spojí oba konce pláště ve svinuté podobě nastálo (obr. Midwest).


Připravte si na stole asi 25 cm širší lepící pásky, lepem nahoru. Na pásku vyrovnejte mahagonové hranolky obložení kotle. Musí ležet těsně vedle sebe a jejich konce musí zařezávat zároveň. Oba konce hranolků by měly přečuhovat mimo pásku kvůli následné montáži přepásání (krok 4). Připravené obložení naviňte na plášť kotle (páska musí být zvenku), tak aby jej těsně obepínalo. Možná budete muset jeden z mahagonových hranolků zúžit, aby to dobře vyšlo. (Obložené kotle je vhodné po dokončení práce nalakovat bezbarvým lakem.) (obr. Midwest)


Připravte si dva mosazné pásky na přepásání kotle. Na každém konci zahněte 10 mm pásu (s otvorem) do pravého úhlu. Naviňte přepásání na mahagonové obložení (jeden pás nahoře, druhý dole), zajistěte šroubem a matkou a utáhněte tak, aby nesklouzávalo. Matku pak můžete zajistit proti povolení kapkou vteřinového lepidla (obr. Midwest).


Do předvrtaných otvorů v základní desce vložte tři mosazné trny a lehce je zaťukněte kladivem. Mezi trny uložte topeniště. Čtveřicí šroubů připevněte vlastní parní stroj. Na mosazné trny (nad topeniště) nasaďte kotel (obr. Midwest).


Propojte parní stroj s kotlem silikonovou hadičkou, nasaďte komín, připevněte tabulku se jménem "Heritage" na obložení kotle. Perní stroj je tímto hotov a připraven k provozu. Před zatopením si prostudujte "Instrukce pro provoz a údržbu" přiložené ke stavebnici (jsou anglicky) (obr. Midwest).

Informace o aktuální nabídce parních strojů a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku.

nahoru
Raboesch
MSS
Model VI
Heritage
Fantail Launch
Elliot Bay
Ceník

 

 

Home ] Raboesch ] MSS ] Model VI ] [ Heritage ] Fantail Launch ] Elliot Bay ] Ceník ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.