MSS

 

Parní vlaky pro rozchody 32 a 45 mm

Jsem distributorem Model Steam Specialists v České republice

 

Firma Model Steam Specialists sídlí v severním Walesu a specializuje se na výrobu modelů poháněných parním strojem. Základem sortimentu jsou parní lokomotivy. V roce 2006 se vyrábějí sice jen dva typy v různých variantách (různé barvy, dva rozchody, provedení jako hotový model nebo stavebnice), ale i tak je to velice zajímavé. K lokomotivám se vyrábí několik základních vozů a  z dalšího příslušenství především kolejivo (pouze pro rozchod 32 mm), náhradní díly a základní provozní hmoty (palivo a olej). Sortiment doplňuje neméně zajímavý parní automobil (opět v několika variantách).


Parní lokomotiva MSS je sice vyrobena podle britské předlohy, ale svým stylem velice dobře zapadne i do našich poměrů. Je dlouhá 218 mm, široká 90 mm a váží 1.1 kg (více o tomto modelu). Druhým modelem je lokomotiva se sedlovou vanou (ta se ale na české koleje až tak moc nehodí). foto MSS

Výrobky MSS jsou, a na tom si firma oprávněně zakládá, celokovové. Výhodou je robustní konstrukce, určitou dílčí nevýhodou jsou neizolovaná dvojkolí. Je to tak sice modelové, ale znemožňuje to současný provoz elektricky napájených vozidel na stejné koleji.

Palivem pro parní stroje MSS jsou tablety podobné našemu tuhému lihu. Vkládají se na podložku - topeniště, které se zasouvá pod kotel ze strany budky, otvorem umístěným zhruba ve stejné místě, kde mají dvířka topeniště i skutečné parní lokomotivy. Přístup k topeništi umožňuje zadní stěna budky, kterou je možné sundat. Voda do kotle se nalévá trychtýřem do otvoru po odšroubování pojišťovacího ventilu. Hladina vody se kontroluje vodoznakem v budce. Směr a rychlost jízdy se ovládají páčkou na čele lokomotivy (před dýmnicí).

Lokomotivy a vozy MSS jsou vyrobeny podle severowaleských úzkorozchodek s rozchodem 600 mm (Rheilfordd Ffestiniog apod.), ale nejsou to přesné modely. Měřítko je jen přibližné a provedení dílů je podřízeno jednak funkčnosti (a bezpečnému provozu) parního stroje, jednak použité výrobní technologii celokovových výrobků a v neposlední řadě také rozchodu běžně dostupného kolejiva. Všechna vozidla se vyrábějí pro oba největší z běžných rozchodů modelové železnice - 32 a 45 mm. (V naší nabídce zatím převažují výrobky pro rozchod 32 mm, protože považuji tento rozchod u nás za více rozšířený, ale podle zájmu budu doplňovat i ten větší.)


Lokomotiva je udělaná jako tendrovka, ale dodává se k ní také přípojný tendr. Zadní stěna budky strojvedoucího je sundavací, takže po spojení s tendrem ji necháme už sundanou, což fotograf tohoto snímku bohužel neudělal. A navíc ještě připojil tendr opačně (foto MSS).


Osobní vozy MSS vypadají velice britsky.

nahoru
Raboesch
MSS
Model VI
Heritage
Fantail Launch
Elliot Bay
Ceník

Tendrovka
Sedlová vana
Kolejivo

 

 

Home ] Raboesch ] [ MSS ] Model VI ] Heritage ] Fantail Launch ] Elliot Bay ] Ceník ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.