g
Kolejivo

 

 

Kolejivo MSS

rozchod 32 mm

Kolejivo MSS je, tak jako i všechny ostatní jejich výrobky, celokovové. V případě kolejí to znamená, že kovové jsou i pražce. Celá kolej je prostě jeden kovový odlitek. Z provozního hlediska to znamená, že kolejnice nejsou izolované a jsou tedy nepoužitelné pro provoz elektrických vlaků (klasicky napájených z koleje). Koleje jsou navíc po celém povrchu lakované, takže i při úvahách o napájení trolej - kolej by se musely napřed ojezdit (obrousit) a také by se muselo řešit kvalitní vodivé propojení kolejí navzájem. Pro provoz parních (nebo jinak nezávisle poháněných) vlaků to ale nevadí a koleje jsou zcela vyhovující. Máte-li rádi historizující vláčky tradičního vzhledu, jsou tyto koleje, v kombinaci s celokovovými lokomotivami a vozy zcela ideální.

Výrobce neudává modelové měřítko, jen rozchod. Ze zavedených modelových velikostí je tomuto kolejivu nejblíže SM-32. Pro srovnání se můžete podívat, jak vypadá modelové kolejivo této velikosti (Peco) vyráběné současnými metodami.

Vyrábí se jen základní sortiment - kolej přímá, oblouková, levá a pravá výhybka.


Základní typy přímé a obloukové koleje..


Detail spojení dvou kolejí. Spoj je v pražci.

Informace o aktuální nabídce parních lokomotiv a dalšího příslušenství MSS najdete v parním ceníku.

nahoru
Tendrovka
Sedlová vana
Kolejivo

 

 

Home ] Tendrovka ] Sedlová vana ] [ Kolejivo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.