g
Tendrovka

 

 

Parní lokomotiva


Dvouspřežní parní lokomotiva se dodává v provedení pro rozchody 32 mm nebo 45 mm a v různých barevných variantách.

Parní lokomotiva s postranními vanami je sice vyrobena podle klasických úzkorozchodných lokomotiv provozovaných v severním Walesu, ale vzhledově docela dobře zapadá i do našich poměrů. Model MSS je možné provozovat jako tendrovku, anebo jako lokomotivu s přípojným tendrem (po odebrání zadní stěny budky). Tendr se dodává samostatně.

Na rozdíl od podobné lokomotivy se sedlovou vanou je tato lokomotiva navíc vybavena parní píšťalou. Je dlouhá 218 mm, vysoká 127 mm, široká 95 mm (přes madla budky) a váží 1.1 kg. Objem kotle je 120 ml, maximální provozní přetlak 0.7 baru. Návod k provozu této parní lokomotivy si můžete stáhnout ve formátu pdf.


Další pohled.


Zadní stěna budky je sundavací. Nahoře se odjistí pacička uprostřed pod obloukem střechy a pak se celá stěna vysune šikmo nahoru. Tím se zpřístupní interiér budky.


Uvnitř budky vidíme vodoznak kotle (kotel fotografované lokomotivy je prázdný), pod ním je výsuvné topeniště a nahoře ovládání píšťaly.


Topeniště lze úplně vyndat z lokomotivy. V této podobě je připraveno pro doplnění paliva (dvě poloviny tablety). Vpravo je rukověť (asi jediný nekovový díl na lokomotivě), která v je provozním stavu přístupná z budky (je to vidět na předchozím snímku). Tablety hoří pod válcovým kotlem a spaliny jej obcházejí z obou stran.


Pohled na kotel shora. Mezi vanami a pláštěm kotle je vidět z obou stran mezera, kterou procházejí spaliny z tablet hořících pod kotlem. Spaliny tedy nejdou komínem lokomotivy. Komínem odchází pouze výfuková pára.


Pohled zespodu ukazuje dvouválcový parní stroj a jeho regulátor (uprostřed mezi válci). Také je vidět trubička přivádějící páru z kotle.


Ještě jeden pohled na blok válců.


Uprostřed čelníku je páčka, kterou se řídí směr jízdy lokomotivy (při střední poloze páčky lokomotiva stojí). Konstrukce lokomotivy umožňuje ovládat tuto páčku pomocí serva R/C ovládání, které je na lokomotivu možné dosadit.


Detail píšťaly a jejího ovládání.

Informace o aktuální nabídce parních lokomotiv a dalšího příslušenství MSS najdete v parním ceníku.

nahoru
Tendrovka
Sedlová vana
Kolejivo

 

 

Home ] [ Tendrovka ] Sedlová vana ] Kolejivo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.