g
Sedlová vana

 

 

Parní lokomotiva se sedlovou vanou


Dvouspřežní parní lokomotiva se sedlovou vanou se dodává v provedení pro rozchody 32 mm nebo 45 mm a v různých barevných variantách.

Parní lokomotiva se sedlovou vanou je vyrobena podle klasických úzkorozchodných lokomotiv provozovaných v severním Walesu (Rheilfordd Ffestiniog a podobné dráhy). Model MSS je možné provozovat jako tendrovku, anebo jako lokomotivu s přípojným tendrem (po odebrání zadní stěny budky). Tendr se dodává samostatně. Varianta s tendrem lépe odpovídá předloze.

Lokomotiva se sedlovou vanou má mnoho společného s lokomotivou s postranními vanami, většina rozdílů se týká vzhledu, ale některé provozní odlišnosti tu přece jen jsou. Pojezd, parní stroj i kotel jsou úplně stejné, lokomotiva ale nemá píšťalu (takže si nejen nemůžete písknout, ale nemůžete tudy ani vypustit zbytkovou páru před otevřením kotle). Sedlová vana také zhoršuje přístup ke kotli. Aby bylo vůbec možné doplňovat vodu do kotle, je pojišťovací ventil prodloužen mosazným okem, které slouží jako rukojeť. Sedlová vana také sbírá spaliny z topeniště, ty pak vycházejí nahoře ven otvorem kolem pojišťovacího ventilu.

Lokomotiva je dlouhá 218 mm, vysoká 127 mm, široká 95 mm (přes madla budky) a váží 1.1 kg. Objem kotle je 120 ml, maximální provozní přetlak 0.7 baru. Lokomotiva se provozuje stejně jako provedení s postranními vanami (návod zde), jen odpadají všechna ustanovení týkající se parní píšťaly.


Další pohled.


Pohled shora mimo jiné ukazuje otvor v sedlové vaně. Ten slouží jednak k obsluze pojišťovacího ventilu, jednak jako vývod spalin (z funkčního hlediska je to komín, modelovým komínem totiž vychází jen výfuková pára.


Lokomotiva zezadu - ještě se zadní stěnou budky.


Po sejmutí zadní stěny budky získáme přístup ke kotli a k topeništi. Na zadní stěně kotle je vodoznak (kotel fotografované lokomotivy je prázdný), pod ním je výsuvné topeniště.


Ještě jeden pohled na kotel shora. Model sedlové vany sbírá spaliny vycházející z topeniště a usměrňuje je do otvoru kolem pojišťovacího ventilu. Komínem odchází pouze výfuková pára.


Pohled zespodu ukazuje dvouválcový parní stroj a jeho regulátor (uprostřed mezi válci). Také je vidět trubička přivádějící páru z kotle.


Detail válce, pístnice a prvního spřaženého dvojkolí.


Uprostřed čelníku je páčka regulátoru, kterou se řídí směr jízdy lokomotivy (při střední poloze páčky lokomotiva stojí). Konstrukce lokomotivy umožňuje dosadit RC servo pro ovládání regulátoru.

Informace o aktuální nabídce parních lokomotiv a dalšího příslušenství MSS najdete v parním ceníku.

nahoru
Tendrovka
Sedlová vana
Kolejivo

 

 

Home ] Tendrovka ] [ Sedlová vana ] Kolejivo ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.