g
Konec lokálky

 

 

Konec provozu na Vavřinecké lokálce

stalo se 8.12.2006

Hned na úvod musím napsat, že tohle jméno, "Vavřinecká lokálka" jsem si vymyslel v tom momentě, kdy jsem si přečetl, jaké podivné jméno dal KŽC svému vlaku, který zde má jezdit v létě 2007. Kde jsou Lipany a kde Zásmuky? Normálně bych se styděl dávat dráze jméno, ale za těchto okolností jsem usoudil, že můj návrh nemůže být horší. Dráha vede z Bošic až do Bečvár sice spíše po rozvodí mezi Vavřincem a Bečvárkou, v krátkém úseku dokonce nadohled od Bečvárky, ale dlouhý úsek vedený na horní hraně krásného údolí Vavřince je pro ni asi nejcharakterističtější.

Jízdní řád sice platil až do soboty, ale protože v sobotu po trati 013 již delší dobu nic nejezdí, jel poslední vlak v pátek. Uvažovalo se, že vlak poveze 810.098, jakožto motorák nejvěrnější lokálce, ale nakonec to nevyšlo a byl nasazen 810.632. V půl šesté, kdy vyrazil poslední přímý vlak z Peček do Zásmuk se již smrákalo. Motorák byl hodně plný, ale to by zde nebylo až tak divné. Jenomže obvykle vystoupí většina lidí již v úseku do Plaňan a v Bošicích je vlak prázdný. Tentokrát v něm zůstali ti, co se přišli s lokálkou rozloučit. Kupodivu mezi nimi nebylo mnoho železničních projížděčů a zapisovačů, ale většinu tvořili železničáři, kteří na lokálce nechali kus života. V Zásmukách vystoupili a šli to zapít do hospody, motorák se zatím, jen s několika lidmi, naposledy vrátil do Bošic. Přihodila se přitom nečekaná událost, vlakem totiž jela dokonce jedna řádná cestující ze Zásmuk do Toušic. Překvapení to bylo tak veliké, že jí vlak v Toušicích málem nezastavil. V Bošicích motor naposledy počkal na přípoj od Peček (žádné další překvapení se už nekonalo, nikdo nepřestupoval) a vyrazil podruhé a naposledy do Zásmuk. Tam do něj mělo nastoupit osazenstvo hospody a dokončit pohřeb lokálky posledním pravidelným vlakem v dosud nezmiňovaném úseku Zásmuky - Bečváry.

K události byla vydána pamětní jízdenka.


Poslední přímý vlak Pečky - Zásmuky před posunem v Bošicích.


Štípání pamětních jízdenek.


V Zásmukách vystoupilo hodně lidí.


810.632 čeká v Zásmukách.


Zásmuky.


Bošice - poslední přípoj od Peček přijíždí.


Bošice - současný odjezd do Kouřimi a Zásmuk, poslední vlak do Zásmuk je ta šmouha vpravo.


Vavřineckou lokálku jsme zapili vavřineckým vínem.

nahoru

PF

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.