g
Posypy - popis

 

 

Molitanové posypy JTT  - popis

zelené a další posypy pro pokrývání terénu a modelování vegetace

výrobky JTT & partners

obecně

Posypy používáme pro konečnou úpravu povrchu terénu a pro modelování zeleně. Nejrozšířenější jsou zelené posypy, které lze využít na veškeré rostlinstvo. Nejčastěji je používáme plošně na modelování trávy, ale používají se i na listy v korunách stromů a jinou vzrostlou zeleň. Mezi zelené posypy řadíme v širším slova smyslu i červené a žluté odstíny pro modelování podzimních barev listí, případně i hnědé posypy modelující zetlelé rostlinstvo (je to takový jazykový oříšek). Velmi důležité jsou také štěrkové posypy pro modelování kameniva (nejen v kolejích). Dále jsou ještě různé zvláštní posypy, např. pro modelování spadaného listí. Štěrkové posypy jsou popsané samostatně, zde se zaměříme na posypy zelené.

Posypy jsou vyrobeny z barevné drti, přičemž výchozí materiál může být velmi různorodý. Dříve se nejvíce používaly barvené dřevěné piliny, dnes se nejčastěji používá drť molitanová, která má strukturu rostlinstvu tvarově bližší. V menší míře se používají další materiály, často přírodního původu - např. přibarvené rostliny, lišejníky, nebo různé minerály (především na štěrkové posypy).

Kromě posypů se na konečnou úpravu terénu používají také travní koberce, nebo tzv. statická tráva. Travní koberce mohou mít velmi uniformní a schematickou podobu (takové najdeme i v sortimentu JTT), dnes jsou ale k dostání i velice kvalitní a skutečnosti dobře odpovídající koberce - ty si musíte najít v nabídce šikovných malovýrobců.

výrobky JTT

Zelené posypy JTT jsou vyrobeny nejběžnější současnou metodou - z drceného molitanu. Dodávají se v řadě barevných odstínů (viz vzorník), každý odstín až ve třech zrnitostech (jednoodstínové posypy ve všech třech zrnitostech, ostatní většinou ve dvou). Modeláři na nich (ve srovnání s ostatními molitanovými posypy) oceňují především velmi dobrou rozsýpavost. To platí pochopitelně hlavně pro jemné posypy, protože tendence k vytváření žmolků je molitanu vlastní a nelze ji docela potlačit. V posledních letech se u JTT dopracovali také barevné stálosti, takže když si po čase dokoupíte další balení stejného katalogového čísla, bude mít stejnou barvu (to není docela samozřejmé, v počátcích našeho zastupování značky JTT se toto dodavateli ne vždy dařilo).

Nabídka zelených posypů JTT se formálně dělí na několik skupin. Jednoodstínové zelené posypy obsahují vždy drť jediného odstínu zelené barvy. Jsou to posypy pro základní použití - buď přímo, anebo jako složky pro namíchání směsi dle vašeho vlastního vkusu. Nejběžnější světlé odstíny (zeleň travní a zeleň jarní) jsou doplněny tmavě zelenou barvou jehličí a méně obvyklou zelení marťanskou, na kterou dojde sice zřídka, ale i ona má své využití. Všechny odstíny jsou dostupné ve třech zrnitostech.

Dále jsou tu míchané posypy obsahující v jednom balení směs více barev. Zelená směs obsahuje i podíl žluté složky a může posloužit jako májová louka pihovatá pampeliškami. Ostatní míchané posypy jsou míněné spíše do podzimního času, na žloutnoucí a červenající listí stromů. I tyto posypy lze použít jako výchozí surovinu pro přípravu vlastních směsí, např. přidáním zelené můžeme potlačit barevnou složku a posunout se tak blíže k létu. Míchané posypy jsou dostupné jen v jemné a střední zrnitosti.

Další skupinou jsou podkladové posypy, které modelují spíše odumřelé části rostlin a zem. Používají se buďto samostatně, nebo - v některých případech - jako podkladová vrstva pod zelené posypy. Rozhraní mezi zelenými a podkladovými posypy je ovšem jen formální, z hlediska použití se obě skupiny do značné míry prolínají. I zde nacházíme posypy vyloženě zelené, nejde ale ani tak o šťavnatou zeleň trávy, jako spíše o zašlou barvu sena. Dále jsou sem zařazeny některé velmi tmavé zeleně, které se hodí mimo jiné i na (zcela živé) jehličnaté stromy. Najdeme zde také žlutý posyp v barvě slámy. A samozřejmě zemní odstíny v barvě - na první pohled skoro hnědé - ale ve skutečnosti přece jen trochu namíchané dozelena. Prostě khaki.  Podkladové posypy jsou dostupné jen v jemné a hrubé zrnitosti, odstín "hlína" dokonce jen v zrnitosti jediné - jemné..

Jednotlivé druhy posypů mají svá specifická uplatnění, ale základní použití je vždy stejné a všechny druhy lze podle vlastního uvážení kombinovat. Svět je pestrý a bylo by škoda posypat celou plechu kolejiště z jednoho pytlíku.

volba barevného odstínu

Uplatnění nacházejí všechny odstíny, ale některé mají použití širší a jejich spotřeba je vyšší, jiné mají použití omezené. K jaru patří odstíny šťavnatější, k létu sušší zeleně, pokračující sucho přináší uplatnění barvě slámy a na podzim dojde i na žlutočervené tóny. Nejlepší je jít ven a koukat se kolem sebe. Je dobře si dělat fotografie, ale napřed je potřeba to okoukat vlastníma očima.

volba zrnitosti

Zrnitost není u zelených posypů tak kritická jako třeba u štěrků, ale i tady platí určitá doporučení. Jemné posypy jsou vhodné pro menší měřítka, pro pravidelně sekané trávníky a pro stromy s drobnými listy. Neudržované louky a rostliny s velkými listy si žádají větší zrna posypu, o vlivu měřítka ani nemluvím. U rostlin se zvlášť velkými listy stojí za úvahu zda by neměl být zvolen úplně jiný přístup - vsazení celých rostlin, modelovaných metodou podrobnější, než je sypání posypu. Možností je řada - můžete použít např. větve JTT, případně další z drobných rostlin nabízených pod touto značkou, nebo některé z překrásných laserem řezaných bylin od malosériových výrobců.

lepení posypů

Posypy lepíme zpravidla disperzním lepidlem. Na hladký podklad lepidlo nanášíme štětcem, nebo špejlí, při práci s většími plochami je možné lepidlo nalít a pak roztírat. Kostry stromů je výhodné v lepidle namáčet. Složitější je situace při lepení posypu na plochy již posypem opatřené (ať už jde o opravy, nebo pokládání další vrstvy). Drobné opravy nedosypaných míst lze provést štětcem, nebo špejlí, ale pokud je toho více, je taková práce jednak zdlouhavá, jednak se ze staršího posypu uvolňují hůře přilepená zrna a ta se nám pak lepí na nářadí. V těchto případech je nejvýhodnější lepidlo na příslušnou plochu nastříkat. Při náročnějších úlohách, jako je doplňování květů na již zelený strom, je stříkání lepidla téměř nezbytností.

Na plochu pokrytou lepidlem posyp nasypeme a případně zlehka přimačkáme (třebas prsty). Posypu by mělo být dost nato, aby nám při zamačkávání lepidlo na prsty neprosáklo. Po zaschnutí lepidla přebytečný posyp odstraníme, a pokud není znečištěný jinými přísadami, je možné ho znovu použít. K odstranění přebytečného posypu lze použít řadu metod. Ideální je, pokud lze model obrátit vzhůru nohama, přebytek sesypat (a zbytek lehce omést štětcem). Pokud (např. kolejiště) obrátit není možné, kombinujeme ometání, ofukování a luxování vysavačem, až do úplného vítězství. Při odfukování posypu dávejte pozor, aby nenalétal a nepřichytil se na jiných plochách, zejména takových, ze kterých se bude těžko odstraňovat (čerstvě natřené lepidlem, velmi členité, stromy atd.), případně aby neznečistil různé mechanismy (zejména pokud je něco namazané vazelínou, je nalípaný posyp nepříjemný).

příprava povrchu terénu pod posyp

Často podceňované téma se může vymstít nepěkně vypadajícími detaily, které prostupují ze spodní stavby až na povrch krajiny. Typickými vadami jsou především: prosvítající barva podkladu (ke všemu často bílá nebo růžová) a viditelné plastické stopy po obrábění terénu.

Plastickým vadám krajiny předejdeme především začištěním jejích tvarů (po hrubém tvarování pěnových desek následuje obroušení do méně kostrbaté podoby), drobnější nerovnosti pak přikryje povrchová vrstva vytvořená ze sádry a řídké tkaniny, nebo nějakým kašírovacím způsobem. V místech, kde bude posyp, nenecháváme pěnový polystyrén nikdy holý, rovnější místa doporučuji alespoň polepit namočenými novinami.

Prosvítání nežádoucí barvy zabrání natření plochy pod posypem. Na tuto problematiku je několik názorů, někdo barví plochu přibližně stejným odstínem, jako je barva posypu, někdo používá hnědou (protože ve skutečnosti je pod trávou hlína). Osobně se přikláním spíše k hnědé variantě, ale je také možné použít kompromisní odstín (khaki). V každém případě by podkladová barva měla být tmavší než posyp. Na použitou barvu nejsou velké nároky, postačí i školní vodovky (ale pozor, při lepení disperzí se pak taková barva rozmazává, moc to sice nevadí, ale možná přece jen radši zvolíte něco odolnějšího), rozhodně nelze doporučit lesklé emaily. Další možností, kterou někteří lidé volí, je použití přibarveného lepidla. Výsledek je ovšem horší, než u předchozího postupu a ušetřit si natírání terénu není tak významná úspora, abych to mohl někomu doporučovat. Navíc je to špinavější práce.

Jak vidno, pokud se přistoupí k lepení posypů opravdu vědecky, je to náročná odborná činnost a povrch krajiny je pak tvořen celou řadou vrstev: podklad (EPS), krycí vrstva, barva, lepidlo, podkladový posyp, vrchní posyp a závěrečné, jednotlivě doplňované detaily. Ne všechny vrstvy jsou vždy opravdu potřeba a nejdůležitější je nezbláznit se z toho.

 

Druhý tj. barvu odpovídající

neprosákl Poměr množství lepidla a tlačíme prstyopoužití lepidlaspreji

 

 

nebo vzroMateriál používaný především pro modelování kolejového štěrkového lože. Správné zaštěrkování koleje je pracná záležitost, štěrk by měl zcela vyplňovat prostor mezi pražci, tak aby byla vidět jen jejich horní plocha (ukázky skutečných kolejí jsou zde). Lepí se např. disperzním lepidlem. Obrázky ze stavby koleje včetně zaštěrkování najdete na stránce o práci s kolejovým korkovým ložem.

Dodává se v řadě zrnitostí a odstínů a tak najde využití i při modelování cest, říček a potoků, nákladů pro vozy, hromad na staveništích, kamenolomů, suťovisk atd. Černý štěrkový posyp poslouží pro modelování uhlí.

Každý druh štěrkového posypu JTT je dostupný ve dvou různých baleních - v sáčku nebo v plastové nádobce (katalogová čísla jsou v přehledu barevně odlišena podle balení, další podrobnosti jsou níže pod tabulkou).

vzorník odstínů (odkaz na ceník zde)

  zrnitost komentář
odstín balení jemná střední hrubá
barva tmavého jehličí sáček 0.5l TU1001 TU1002  TU1003 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l      
zeleň lesní sáček 0.5l TU1004 obrázek se připravuje TU1005 obrázek se připravuje TU1006 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l      
zeleň travní sáček 0.5l TU1007 obrázek se připravuje TU1008 obrázek se připravuje TU1009 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l      
zeleň jarní sáček 0.5l TU1010 obrázek se připravuje TU1011 obrázek se připravuje TU1012 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l      
zeleň marťanská sáček 0.5l TU1013 obrázek se připravuje TU1014 obrázek se připravuje TU1015 výhledově  
nádobka 0.7l      
směs zelených odstínů sáček 0.5l TU1049 obrázek se připravuje TU1050 obrázek se připravuje - -  
nádobka 0.7l   TU2050 -
podzimní směs zelenožlutá sáček 0.5l TU1051 obrázek se připravuje TU1052 obrázek se připravuje - -  
nádobka 0.7l     -
podzimní směs převážně žlutá sáček 0.5l TU1053 obrázek se připravuje TU1054 obrázek se připravuje - -  
nádobka 0.7l     -
podzimní směs červenožlutá sáček 0.5l TU1055 obrázek se připravuje TU1056 obrázek se připravuje - -  
nádobka 0.7l     -
hlína sáček 0.5l TU1057 - - - -  
nádobka 0.7l   - -
hnědá zem sáček 0.5l TU1058 obrázek se připravuje - - TU1059 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l   -  
zlatohnědá sláma sáček 0.5l TU1060 obrázek se připravuje - - TU1061 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l   -  
žlutá sláma sáček 0.5l TU1062 obrázek se připravuje - - TU1063 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l   -  
suchá tráva sáček 0.5l TU1064 obrázek se připravuje - - TU1065 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l   -  
mechy a lišejníky sáček 0.5l TU1066 - - TU1067 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l   -  
temně zelený sáček 0.5l  TU1068 - - TU1069 obrázek se připravuje  
nádobka 0.7l   -  

volba barevného odstínu

Pro štěrkování kolejí jsou nejlepší štěrky hnědé (modelující štěrk delší dobu ležící v koleji a dohněda zbarvený především brzdovým obrusem) a štěrky šedé (představující nový štěrk). Nový štěrk může mít různé odstíny šedi podle použité horniny. Může být stejnoměrně šedý, světlejší nebo tmavší, anebo může být trochu strakatý - směs různých šedých odstínů, případně i se zrny zbarvenými doběla a dočerna (ještě jednou opakuji odkaz na ukázky skutečných kolejí). Z nabídky JTT doporučuji odstíny: hněď zemní, šedý, tmavě šedý a šedou směs.

Ostatní odstíny se hodí hlavně na ostatní účely - jak již bylo zmíněno - náklady, cesty, dna říček a potoků, uhlí, suťoviska atd. Nezapomeňme ale ani na různé "jinak" zaštěrkované koleje. Mnohde se štěrkem šetřilo a tak se mezi pražce sypalo co bylo po ruce - písek, škvára atd.

Pozor, při modelování nákladů vyplňte prostor něčím lehkým (např. pěnovým polystyrénem) a ze štěrkového posypu udělejte jen povrchovou vrstvičku. Jinak hrozí přetížení vozu a poškození - především ložisek a dvojkolí.

volba zrnitosti

Pro menší měřítka je ze stupnice JTT nejužitečnější zrnitost jemná. Zrna v ní mají dle mého měření velikost kolem 0.8 mm (ta větší), takže tuto zrnitost doporučuji pro všechna malá měřítka do velikosti TT. Sneslo by se to i ve velikosti H0. Ale H0 je v tomto směru takový mezní případ a zrna velikosti kolem 1.2 mm, jaká se vyskytují v zrnitosti střední budou v H0 asi vypadat lépe. Zrnitost hrubá se zrny velikými kolem 2 mm se skvěle uplatní ve velikosti 0.

Toto doporučení se týká typického štěrku do kolejí. Pro ostatní účely pochopitelně využijete podle okolností všechny zrnitosti napříč měřítky.


Štěrky JTT balené v nádobkách.

balení 350 g štěrku v nádobce

Všechny štěrky JTT jsou dostupné ve dvou různých baleních. V sáčku nebo v plastové nádobce. Jak vypadá sáček si snad umíte představit (obrázek časem doplním), takže se podíváme na nádobku, která je pro práci se štěrkem udělaná velice šikovně.

Ve srovnání se sáčkem se nádobka lépe drží v ruce a lépe se dá bez rozsypání z ruky odložit. Navíc má velice šikovně udělané víčko, které umožňuje sypat štěrk třemi způsoby. Víčko je možné zcela odšroubovat, nebo jednu jeho část odklopit a získat poměrně velký otvor ve tvaru půlměsíce, anebo odklopit jinou jeho část a získat sypátko tvořené několika dírkami jako u kořenky. Lépe je to vidět na obrázku.


Tři způsoby otevření nádobky se štěrkem - uprostřed zcela odšroubované víčko, vpravo půlměsícový otvor (je tam ještě papírová vložka, kterou je před tímto použitím potřeba vyndat), vlevo sypátko ve stylu kořenek.


Ještě detailní pohled na otevřené sypátko typu kořenka.


Široký sortiment štěrků JTT.

Ceny zelených posypů najdete v ceníku JTT & partners.

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.