g
Stojany

 

 

Podpora prodeje modelových stromů JTT

Prodejní stojany - nabídka pro modelářské prodejny

Také firma JTT podporuje prodej svých výrobků pomocí prodejních stojanů. Nabízí dva typy, první zaměřený hlavně na dokonalé stromy, druhý na stromy úsporné a výhodné.

MD01

prodejní stojan včetně sortimentu dokonalých modelových stromů JTT

75 x 75 x 230 cm

MD02

prodejní stojan včetně sortimentu úsporných a výhodných modelových stromů JTT

60 x 60 x 230 cm

Oba stojany jsou určeny pro umístění přímo na podlahu, ale i tak je průměrně vysokému člověku těžko dosáhnout na jejich vrchol. Výšku místnosti využívají opravdu důkladně - jsou 230 cm vysoké, přitom zabírají poměrně malý půdorys. Oba stojany jsou celokovové, otočné a ze všech stran mají přihrádky na různé typy zboží - využit je celý prostor. Zboží se na stojany vejde opravdu hodně a i když nejsou při dodávce zcela zaplněny, je celková pořizovací cena poměrně značná. Stojan sám je sice (jako obvykle) zadarmo, ale dodává se spolu se zbožím v hodnotě desítek tisíc Kč.

stojan MD01 - dokonalé stromy JTT

Je bachratější, těžší a dražší. Jeden člověk s ním těžko pohne. Obsahuje dražší výrobky a zatím nikoho neoslovil tak, aby si ho vzal na prodejnu.

stojan MD02 - výhodné a úsporné stromy JTT

Skromnější sortiment u nás již našel své odběratele. Stojan je dodáván spolu se zbožím s koncovou cenou kolem 30 000 Kč. Kromě téměř celého sortimentu úsporných a výhodných stromů jsou na něm také větve, listoví, výběr stromových koster a zjednodušených stavebnic stromů. Jsou na něm položky velmi oblíbené, dále takové, které naši modeláři teprve objevují, ale i pár ležáků - no prostě je to jako vždycky.

upravený stojan MD02

První ze stojanů MD02 u nás byl umístěn do prodejny Elektroservisu Pečky. Po roce byl prodej vyhodnocen, zjistilo se, jaké zboží se prodává dobře, a co patří mezi ležáky. Na základě tohoto zkušebního provozu byl sortiment zboží nabízeného na stojanu upraven. Vyloženě neprodejné věci byly odebrány a na jejich místa byly doplněny některé další užitečné věci, prozatím na stojanu chybějící - především posypy a další odstíny listoví a větví.

Takto upravený stojan se velmi osvědčuje a nabízí se i pro další prodejny, které mohou stojan získat rovnou v upravené podobě, optimalizované pro naše poměry.


Stojan MD02 při pohledu ze dvou různých stran. Na levém snímku sortiment úsporných a výhodných stromů, na pravém snímku nabídka listoví, koster větví a nejmenších velikostí úsporných stromů. Stojan na snímku je s původním sortimentem zboží, ale ještě bez loga JTT, které má být umístěno na jeho vrcholu (fotografováno v prodejně Elektroservis Pečky).


Další pohled do prodejny Elektroservisu ukazuje, jak stojan využívá výšku místnosti - i bez loga JTT se dotýká ze strany lustru.

Tudy na stránku se základními informacemi pro obchodníky.

nahoru
Stromy dokonalé
Stromy výhodné
Stromy úsporné
Stavebnice stromů
Střední rostlinstvo
Listoví
Vláknina
Vysoká tráva
Posypy
Štěrky
Stojany
Ceník JTT

 

 

Home ] Stromy dokonalé ] Stromy výhodné ] Stromy úsporné ] Stavebnice stromů ] Střední rostlinstvo ] Listoví ] Vláknina ] Vysoká tráva ] Posypy ] Štěrky ] [ Stojany ] Ceník JTT ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.