g
Velké stromy

 

 

Stromy pro velká měřítka

dokonalé stromy JTT & partners

Všechny druhy stromů JTT jsou vyráběny ve více rozměrech a většinou jsou výrobcem doporučovány pro modelové velikosti Z až H0. Některé druhy stromů jsou ale dostupné i ve větších výškách, doporučených pro modelové velikosti 0 a II (G). Tyto stromy jsou odlišeny i katalogovými čísly. Stromy doporučované pro velikost 0 (1 : 45) mají katalogová čísla řady JTT TR3000 a stromy pro velikost II (G) mají katalogová čísla řady JTT TR4000.


Vlevo nejvyšší dostupný listnatý strom obecný (JTT TR4006 - 30 cm vysoký), vpravo nejvyšší sekvoje (JTT TR4012 - 46 cm). Malé modely bývají srovnávány s mincemi nebo se sirkami, zde se lépe hodila flaška.

Přestože jsou modelové výšky stromů pro velká měřítka podhodnoceny snad ještě více, než tomu je u měřítek malých (viz poznámky ohledně výšky modelových stromů), zde to není tolik na škodu - respektive je nutno se s tím smířit, protože stromy vysoké přes metr si opravdu může dovolit použít málokdo. Tyto velké stromy se také uplatní tam, kde modelář pracující v menším měřítku potřebuje opravdového velikána. Každopádně to jsou asi největší modelové stromy vůbec dostupné na trhu.

Konstrukce velkých stromů je stejná jako u jejich menších bratříčků - drátěná kostra větví natřená silnou vrstvou barvy, ručně tvarované větve pokryté listovím JTT. Větviček je ale podstatně více, takže stromy vypadají reálněji (a jsou pochopitelně také dražší).


30 cm vysoký listnatý strom JTT TR4006. Ó vy lípy, praotců ruka vsadila vás. A pak je tu opět ta flaška.


Detailní pohled do koruny ukazuje větvení kmene listnatého stromu JTT TR4006.


Sekvoje JTT TR4012 (v pozadí snímku) je se svými 46 cm vůbec nejvyšším modelovým stromem JTT. Ve stejné výšce se vyrábí ještě palma TR4002. V popředí opět listnatý strom JTT TR4006 vysoký "pouhých" 30 cm.


Detail koruny sekvoje JTT TR4012.


Velké stromy potřebují velké krabičky (krabice). Každá z velkých krabic na snímku obsahuje jediný modelový strom JTT - celkem tedy tři. Pak je na fotografii ještě flaška a docela malá bleděmodrá krabička. Ta obsahuje šest kusů jednoho z malých stromů (platan TR1114). Ten měří 2.5 cm a ještě není nejmenší v nabídce JTT.

Informace o aktuální nabídce krajinných materiálů JTT & partners naleznete v příslušném ceníku.

nahoru
Listnatý obecný
Listnatý (platan)
Topol
Dub
Smuteční vrba
Blahovičník sněžný
Palma
Velké stromy

 

 

Home ] Listnatý obecný ] Listnatý (platan) ] Topol ] Dub ] Smuteční vrba ] Blahovičník sněžný ] Palma ] [ Velké stromy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.