g
Použití stromů

 

 

Listnaté stromy na kolejišti Trainmania

Zde si můžete prohlédnout, jak působivým doplňkem krajiny jsou listnaté stromy vyrobené podomácku (s využitím průmyslově vyráběného listoví) podle návodu Trainmanie. Fotografie byly pořízeny na domácím kolejišti autora návodu (modelová velikost TT).

Fotografie pro tuto stránku poskytla Trainmania (http://trainmania.wz.cz).

nahoru
Zkušební strom
Použití stromů

 

 

Home ] Zkušební strom ] [ Použití stromů ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.