Petr Pazderka

 

 

Modely Petra Pazderky

lokomotivy velikosti TT


464.201 ČSD

Petr Pazderka je členem Klubu železničních modelářů při automotoklubu v Českých Budějovicích (s klubovým kolejištěm Kamenička) a staví modely ve velikosti TT. Vlastně jsme se spolu domluvili na zaslání několika fotografií lokomotivy řady 498.0, které je věnována zvláštní stránka, ale poslal fotografií více a tak jsem z nich udělal ještě tuto stránku.

Fotografie jsou většinou pořízeny na autorově cvičném domácím kolejišti. Jsou na něm úmyslně velká stoupání, protisměrné oblouky a výhybky. Co projde zde, projede všudy. Kolejiště je doplněno papírovými stavbami od arch. Richarda Vyškovského, některé jsou upravené, přizpůsobené a zesílené podle potřeb kolejiště. Některé viditelné nákladní vagóny jsou také z papíru.


354.014 ČSD


354.1173 ČSD


Parních lokomotiv vyrobil v průběhu let Petr Pazderka opravdu hodně.


Přehlídka elektrických lokomotiv pražských nádraží.


Přehlídka elektrických lokomotiv vyšebrodské místní dráhy.


E 426.004 ČSD


Obrázek ze starého kolejiště, které představovalo nádraží, kde končí elektrizace a přepřahá se. Jsou tu elektrické lokomotivy i velké motory. Ke stanici přiléhá depo pro odstavení a malou údržbu lokomotiv před jejich dalším nasazením.


Stanice Dubice na domácím kolejišti Petra Pazderky. Nákladní vozy jsou postavené z papíru.

 Autorem fotografií na této stránce je Petr Pazderka.

nahoru
ES 499.0020
Tomáš Novák
Martin Fořt
Petr Pazderka

498.0

 

 

Home ] ES 499.0020 ] Tomáš Novák ] Martin Fořt ] [ Petr Pazderka ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.