Papíráky

 

 

Drážní budovy a nákladní vozy z papíru

modely v měřítku 1 : 120

V Klubu železničních modelářů při automotoklubu v Českých Budějovicích se z papíru staví hodně. Je to laciné a tudíž dostupnější pro mládež. Z papíru se staví hlavně modely drážních budov. Princip stavby vychází z vystřihovánek  arch. Vyškovského, ale je upraven, aby stavby byly pevnější a také jsou na ně doplněny některé plastické díly (např. římsy na fasádě). Z papíru stavějí také modely nákladních vozů. I ty jsou laciné, přitom nevypadají špatně (obrázek je dole).


V názvech stanic najdeme nečekané variace na méně obvyklé, leč zažité názvy. Může-li být Hrochův Týnec a Černý Kříž, tak proč ne toto?


Papírové nákladní vozy ve stanici Dubice (domácí kolejiště Petra Pazderky).

 Autorem fotografií na této stránce je Petr Pazderka.

nahoru
Moduly
Papíráky

 

 

Home ] Moduly ] [ Papíráky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.