Zástavba

 

 

Ukázka vestavby pojezdu do skříně motorového vozu řady M 152.0 / 810

Pojezd v podobě, v jaké se prodává si můžete prohlédnout na předchozí straně. Zde již vidíme pojezd vestavěný do motorového vozu, tuto vestavbu si musíte udělat sami. Znamená to vyřezat příslušný otvor do podlahy, připravit otvory pro upevňovací šrouby a poté pomocí dvou šroubků (jsou součástí dodávky pojezdu) oba díly spojit.


Skříň motorového vozu na snímku je již opatřená nátěrem, zatím bez oken a bez popisů.


Pohled shora naznačuje rozsah potřebného řezání podlahy. Na koncích otvoru pro pojezd je úprava - nosník s otvory pro upevňovací šrouby. Bohužel z těchto snímků není jejich provedení dostatečně názorně vidět.


Pohled na vestavěný pojezd zdola. Šroub vlevo (s křížovou hlavou) spojuje pojezd se skříní.

 

nahoru
Zástavba
Zkušenosti

 

 

Home ] [ Zástavba ] Zkušenosti ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.