Další obrázky

 

 

Pokračování ukázek použití spřáhel Kadee na našich vozidlech velikosti TT

Na této stránce uvidíte, jak sluší spřáhlo Kadee 714 některým dalším řadám našich vozidel a také obrázek podomácku vyrobené měrky pro kontrolu výšky spřáhla. Obrázky jsou inspirující nejen kvůli spřáhlům, můžete na nich vidět i další zajímavé detaily - úpravy továrních modelů směrem k dosažení vyšší modelovosti.


Lokomotiva řady T 435.0 v tomto provedení daleko lépe odpovídá skutečnosti, než běžně dostupný továrni model BTTB. Největším přínosem je připevnění čelníků k rámu lokomotivy (tovární model je má na podvozcích a tak se natáčejí v obloucích). Lokomotiva má zcela správně kývačkové podvozky, neboť skříň modelu BTTB nejlépe odpovídá právě těm několika posledním strojům řady T 435.0, které takové podvozky již z výroby měly (viz obrázek skutečné lokomotivy tohoto provedení).


Hned čtyři vozidla se spřáhly Kadee jsou na tomto obrázku a vlevo je vidět i část měrky, kterou si můžete podrobněji prohlédnout na obrázcích následujících.

měrka


Měrku pro kontrolu výšky spřáhla lze zhotovit i podomácku (v tomto případě zřejmě s využitím polotovarů Evergreen). Detail použití měrky je dole, výšku spřáhla si právě kontroluje služební vůz řady Ds.

Všechny obrázky publikované na této stránce poskytl pan Vladimír Vacek. Fotografováno v srpnu 2002.

 

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.