Pao, Paov a Paon

Vozy řad Pao, Paov a Paon ČSD

Obrazová příloha k textu o plošinových vozech řady Pao ČSD

vůz řady Smmp (Pao)


Výkres

vůz řady Smm (Paov) 460 6


Výkres vozu s plechovými bočnicemi


Vůz s plechovými bočnicemi 


Výkres vozu s dřevěnými bočnicemi


Vůz s dřevěnými bočnicemi 

vůz řady Smm (Paon) 460 ?


Výkres


Nepříliš kvalitní, ale jistě zajímavá fotografie 

tuto stránku má na svědomí Ivánek

 

 

 

Home ] předchůdci Pao ] [ Pao, Paov a Paon ] Oa a Smmps ] Px a Pxx ] Paoj ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.