Paoj

Vozy řady Paoj ČSD

Obrazová příloha k textu o plošinových vozech řady Pao ČSD

vůz se čtyřmi nádobami


Fotografie celého vozu - reprodukce z [5]

vůz s jednou nádobou


Fotografie celého vozu - reprodukce z [5]


Samotná nádoba (Plzeň 1998)

tuto stránku má na svědomí Ivánek

 

 

 

Home ] předchůdci Pao ] Pao, Paov a Paon ] Oa a Smmps ] Px a Pxx ] [ Paoj ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.