Px a Pxx

Vozy řad Px a Pxx ČSD

Obrazová příloha k textu o plošinových vozech řady Pao ČSD

vůz řady Px


Výkres


Tovární fotografie


Vůz v barvách ČD 

vůz řady Pxx

tuto stránku má na svědomí Ivánek

 

 

 

Home ] předchůdci Pao ] Pao, Paov a Paon ] Oa a Smmps ] [ Px a Pxx ] Paoj ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.