g
kolejivo

 

 

Kolejivo JHM v nabídce firmy Aspenmodel

O malosériové výrobě opravdu modelového kolejiva s dřevěnými pražci a kolejnicemi vysokými 1 mm se poprvé psalo v souvislosti s firmou Halwa Feinmodellbau ze Štutgartu. Na jejích internetových stránkách však o kolejivu nikdy nebyla ani zmínka (odkaz na tyto stránky je mezi odkazy Z). Na norimberském veletrhu 2003 se toto kolejivo překvapivě objevilo na stánku firmy Aspenmodel. Kolejivo, které je v dokumentech Aspenmodelu označováno bez bližšího vysvětlení zkratkou JHM, rozhodně stojí za pozornost. Kolejivo určené pro velikosti N, Nm, Z a Zm je totiž lépe propracované, než je zvykem snad u všech větších modelových měřítek!

Pražce jsou vyrobeny ze dřeva a kolejnicový profil je k nim přivulkanizován. Kolejnice mají výšku 1 mm. Technologie neumožňuje vyrábět koleje tvarovatelné, což výrobce nahrazuje širokou nabídkou kusového kolejiva. Délka kolejí je obvykle kolem 200 mm, kolejnice na koncích poněkud přesahují pražce. Při montáži je nutné tyto přesahující konce (případně celou kolej) zkrátit na potřebný rozměr. Koleje je doporučeno lepit dvousložkovým lepidlem na korkové podloží. Kolejnice je vhodné spojovat letováním (mikropájka) nebo patkovými spojkami Micro Engineering.

kolejivo pro velikost Z

Kolejivo se dodává ve dvou provedeních, která co do rozměrů a rozdělení pražců, ale i geometrie výhybek respektují skutečné provedení kolejí ve dvou významných železničně-modelářských oblastech světa.

1 - železnice USA: Přímé (200 mm) a obloukové koleje, výhybky č.6 a č.8 (americká terminologie), křižovatka 90 stupňů.

2 - DB (Německo): Přímé (200 mm) a obloukové koleje (R280, 300, 340, 380, 450, 470, 490, 510, 700, 720, 740 a 1230 mm), výhybky 1:7.5 (levá, pravá, trojcestná a dvojitá křižovatková), obloukové výhybky R200/R350 a R450/R600.

Kromě toho se vyrábí ještě některé prvky kolejiva, které jsou kompatibilní s (nahrazují) výrobky Märklin. Jedná se především o výhybky a obloukové výhybky. Na rozdíl od výše uvedeného kolejiva mají černé pražce a kolejnice výšky 1.4 mm.

 

kolejivo pro velikost Zm (rozchod 4.5 mm)

Vzorem pro tuto výrobní řadu je kolejivo švýcarské Rhétské dráhy - RhB. Vyrábí se přímé (200 mm) a obloukové koleje (R220, 300 a 720 mm). Výhybky (levá a pravá) mají úhel odbočení 9.5 stupně, délku přímé koleje 100 mm a poloměr odbočné větve 356 mm.

 

nahoru

 

 

Home ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.