g
Švýcarské Z

 

 

Modelová velikost Z a Švýcarsko

Historie modelování švýcarských železnic v měřítku 1 : 220 začíná rokem 1978 (dle jiných pramenů 1979), kdy Märklin přišel s prvním modelem, kterým se stala slavná švýcarská elektrická lokomotiva řady Be 6/8 III, všeobecně známá pod přezdívkou Krokodýl. Firma Märklin svůj švýcarský program soustavně rozšiřovala a tak dnes patří Švýcarsko ke trojici zemí, jejichž železnice jsou v měřítku Z nejvíce propracovány. Je to hlavně zásluhou firmy Märklin, ale nelze pominout ani přínos malosériových výrobců, kteří se zvláště v současné době uplatňují stále více.

Počátkem roku 2002 se na trhu objevily první vozidla Rhétské dráhy, jakožto vůbec první úzkorozchodné modely velikosti Zm. Jejich výrobce, firma Freudenreich Feinwerktechnik, tak učinila další důležitý krok v modelování švýcarských drah v měřítku 1 : 220.

Přehled vybraných výrobců švýcarských modelů ve velikosti Z

Do přehledu jsou zahrnuti hlavně výrobci modelů vozidel. Příslušenství je uváděno pouze pokud je jednoznačně švýcarské - v ostatních případech je příslušenství zahrnuto v přehledu evropských výrobců Z. Sortimentu kolejiva je věnována samostatná stránka společná pro všechny zeměpisné oblasti. Snažil jsem se, aby byl přehled co možná nejúplnější, ale další doplnění jsou možná.

Sortiment pro velikost Z je sice o hodně chudší než ve větších velikostech (kromě TT), ale obsahuje poměrně slušný počet typických švýcarských vozidel a tak je možné modelovat provoz švýcarských železnic (hlavně SBB) celkem věrně. Významný velkosériový výrobce vozidel je pouze jeden - Märklin, a ani malosériových výrobců jsem příliš mnoho nenašel, a to je mi krajně podezřelé. Věřím totiž, že mi ještě nějaká zajímavá firma unikla.

Vozidla uvedených výrobců obvykle používají spřáhla Märklin. Úzkorozchodná vozidla Zm mají zjednodušené spřáhlo. Některá témata jsou zpracována podrobněji, dostanete se k nim pomocí odkazů.

Výrobci vozidel:

Výrobce:

Sortiment:

Märklin

Široký sortiment elektrických lokomotiv, osobních i nákladních vozů. Také dvě motorové lokomotivy německého původu.

Freudenreich Feinwerktechnik

Normálněrozchodný program: malosériová výroba lokomotiv (SBB a RHB) a nákladních vozů.

Úzkorozchodný program: malosériová výroba vozů RhB.

 

Výrobci příslušenství:

Freudenreich Feinwerktechnik

Trolejové vedení podle předlohy SBB-CFF

 

Výrobky Freudenreich Feinwerktechnik jsou popsány na samostatných stránkách, krátký přehled výroby Märklin je zde:

Märklin

Slavná firma, která velikost Z přivedla na svět. Vyrábí největší sortiment vozidel, počínaje rokem 1978 (1979) se mezi nimi objevují i vozidla švýcarská. Ve švýcarském programu již bylo nabízeno mnoho vozidel, ale současné obchodní zvyklosti velí nabízet modely vždy jen po omezený čas a tak je většina sortimentu okamžitě nedostupná. Čas od času se ale všechny modely na trh vrací, často v nových barevných variantách.

Sortiment Märklin umožňuje modelovat švýcarské dráhy od 20. let minulého století - z té doby pocházejí nejstarší elektrické lokomotivy a vozy, které Märklin vyrábí. Předtím dominovaly švýcarským drahám parní lokomotivy domácí konstrukce a ty se zatím v měřítku 1 : 220 nevyrábějí. (Švýcarsko se neúčastnilo světových válek a tak se na jeho síť nezatoulaly kořistní německé stroje, jinak roztroušené po téměř celé Evropě.) Většina modelů z nejstaršího období je ale momentálně nedostupná (vyjímkou je krokodýl - stálice katalogu Märklin). Ještě hůře je na tom období 50.-60. let dvacátého století - k této době se dosud nenabízely žádné vozy a i lokomotiv je minimálně.

O hodně lépe je na tom Švýcarsko současnosti a nedávné minulosti (od 70. let). Vyrábí se řada moderních lokomotiv a protože jsou švýcarské lokomotivy dlouhověké (díky dobré údržbě), lze použít i modely strojů z předchozích období (v patřičném nátěru), rozvinuté muzejnictví pak opravňuje modeláře i k provozu historických souprav v původním nátěru. Märklin vyrábí i některé typicky švýcarské osobní vozy, díky mezinárodní normalizaci jsou správné i nákladní vozy ve švýcarských barvách, i když byly původně vyrobené hlavně kvůli jejich německé podobě.

Spřáhla Märklin lze (pravděpodobně) u všech vozidel vyměnit za typ Magne-Matic. O kolejivu Märklin píši na jiném místě.

přehled švýcarských lokomotiv dostupných ve velikosti Z

poznámka: zkratka FR označuje výrobky Freudenreich Feinwerktechnik.

SBB-CFF-FFS - Švýcarské spolkové dráhy

elektrické lokomotivy

Sortiment elektrických lokomotiv je poměrně slušný, pro dotvoření typického parku SBB posledních desetiletí chybí hlavně řady Re 4/4 II nebo Re 4/4 III a nějaké posunovací lokomotivy (řady Ee 3/3 nebo Bm 4/4).

řada pojezd poznámka model poznámka k modelu
Ae 3/6 II 1´C 2´ 60 lokomotiv bylo vyrobeno v letech 1924 - 1926. Maximální rychlost 100 km/h, výkon 1470 kW. Vyřazeny v letech 1965 -1977, stroj 10439 zachován. Märklin hnědá

zelená

Ce 6/8 III

Be 6/8 III

(1´C)´(C1´)´ Nejznámější švýcarská lokomotiva - Krokodýl. V tomto provedení (Ce 6/8 III) bylo vyrobeno v letech 1926 - 1927 celkem 18 strojů. Hmotnost 131 t, výkon 1800 kW, maximální rychlost 65 km/h. Od roku 1956 byly lokomotivy přeznačeny na Be 6/8 III v souvislosti se zvýšením rychlosti na 75 km/h. Vyřazeny byly v letech 1967 - 1977, stroj číslo 14305 je zachován v depu Basilej. Märklin hnědá

zelená

Be 4/4 Bo´Bo´ Lokomotiva pochází z roku 1927. Výkon 950 kW, maximální rychlost 75 km/h, původní označení De 4/4 1685. V roce 1972 byla pravděpodobně rekonstruována. Vyřazena 1981. FR červená
Ae 6/6 Co´Co´ 120 lokomotiv číslovaných počínaje 11401 bylo vyrobeno 1952 - 1966 v SLM Winterthur, MFO Oerlikon a BBC Baden, původně zelený nátěr, stále v provozu Märklin více variant v zeleném i červeném nátěru
Re 4/4 IV Bo´Bo´ Čtyři prototypy 10101 - 10104 vyrobené v roce 1982, byly součástí plánu obnovy železnic "Bahn 2000". Měly výkon 4960 kW a maximální rychlost 160 km/h. Protože však nenabízely o mnoho více než jejich předchůdkyně Re 4/4 III a navíc v 80. letech poklesl objem dopravy, k sériové výrobě nedošlo. Lokomotivy byly předány SOB. Märklin šedočervená (původní nátěr)

červená "Bahn 2000"

červená

Re 460 Bo´Bo´ Vývoj byl zahájen koncem roku 1985, opět v rámci plánu "Bahn 2000". Stroje byly označovány jako "lokomotiva 2000", podobně jako jejich předchůdkyně Re 4/4 IV, ale v tomto případě byl vývoj úspěšný. První lokomotivy byly dokončeny v roce 2002, celkem jich bylo dodáno 119. Maximální rychlost 230 km/h, výkon 6100 kW. Lokomotivy jsou známé svými často se měnícími reklamními nátěry. Obdobné lokomotivy byly dodávány různým drahám po celém světě. Märklin červená

mnoho různých reklamních nátěrů

motorové lokomotivy

řada pojezd poznámka model poznámka k modelu
Am 4/4 B´B´ Z důvodu provádění stavebních prací (projekt Bahn 2000) potřebovaly SBB výkonné lokomotivy nezávislé na trakčním vedení. Nejrychlejším a přitom laciným řešením byl nákup ojetých lokomotiv původní řady V 200 DB od německých drah. Lokomotivy byly vyrobené v letech 1953 - 1959. Sedm strojů přišlo na švýcarské koleje v letech 1987 - 1989 a byly rozhodně zklamáním. V roce 1994 byly odprodány zpět do Německa. Märklin standardní nátěr

též se vyráběla v nátěru vymyšleném

K lokomotivám je nabízeno i množství vozů. Z nejstaršího období jsou to čtyřnápravové osobní vozy (služební a 3. třídy) a několik nákladních vozů. Věrohodnost starých nákladních vozů Märklin považuji za nejistou, neboť se jedná o nové nátěry původně německých modelů (ale v té době byl vozy v celé Evropě dost podobné a měřítko 1 : 220 mnohé drobné odchylky stírá). Freudenreich Feinwerktechnik rovněž vyrábí historické švýcarské vozy - služební a zavřený. Také nabízí vysokostěnný vůz ze 60. let - to už se ale dostáváme k novějšímu období.

Osobní vozy moderního období zastupují hlavně vozy jednotné řady IV (EW IV), provozované od roku 1980 (1.třída, 2.třída a jídelní). Tyto vozy již byly vyrobeny v několika barevných provedeních, stejně jako vozy Eurofima (1.třída a lůžkový). Typicky švýcarskou záležitostí je panoramatický vůz 1. třídy pro vlaky EC (řada Apm). Pouze po omezenou dobu byly nabízeny patrové vozy curyšského S-bahnu (v sadě s lokomotivou Ae 6/6 - dnes jsou ale předlohy těchto vozů zařazeny do jednotek s řídícím vozem a lokomotivou Re 450 a snad proto je Märklin dále nenabízí). Nejnovějším přírůstkem je řídící vůz řady Bt - rovněž nezbytná součást současného provozu SBB. Všechny osobní vozy jsou z produkce Märklin.

Nákladní vozy moderního období zastupují především vozy jednotné evropské stavby řad Eaos, Shimms, Fals a kapsový vůz. Řada modelů je nápadná výraznou barvou (modrá, růžová...), tyto barvy používají SBB na nákladních vozech od roku 1985. Typicky švýcarským vozem je řada Hbis, v modelu i ve skutečnosti jezdící ve standardním, ale i v mnoha reklamních nátěrech a také vysokostěnný vůz řady Es (ten vyrábí Freudenreich Feinwerktechnik). Märklin nabízí i vozy kotlové, nádržkové, klanicový řady Spns a snad i další, nejsem si ale jist, nakolik odpovídají svým švýcarským předlohám - tyto vozy si mnozí kupují kvůli výrazným nátěrům a bez ohledu na modelovou věrnost.

ostatní dráhy

elektrické lokomotivy

řada dráha pojezd poznámka model poznámka k modelu
Dzeh 2/4 RHB D ? Ozubnicová lokomotiva dráhy Rorschach Heiden Bergbahn způsobilá i pro adhezní provoz. Dráha RHB používá ozubnici soustavy Riggenbach. FR hnědá

červená

Re 446 SOB Bo´Bo´ Lokomotivy původní řady Re 4/4 IV SBB byly získány výměnou za stroje Re 4/4 III v roce 1995. Märklin standardní nátěr

různé reklamní nátěry

Re 446 BT Bo´Bo´ Lokomotivy původní řady Re 4/4 IV SBB získala SOB (a snad i BT) výměnou za stroje Re 4/4 III v roce 1995. Některé lokomotivy asi jezdily v barvách BT až do sloučení obou drah pod název SOB. Märklin model v barvách BT asi byl nabízen
Te 2/3 BLS ? 1´B Elektrická posunovací lokomotiva starší konstrukce. FR -
Re 465 BLS Bo´Bo´ 18 lokomotiv je obdobou řady Re 460 SBB, mají však vyšší výkon. Lokomotivy jsou registrovány u BLS, přinejmenším část z nich je však majetkem SBB. Märklin modrá

Nabídka vozů ostatních švýcarských drah není příliš bohatá. Osobní vozy jednotné řady IV (EW IV) existují i v barvách BLS (1.třída a 2.třída, dobře se hodí k lokomotivě Re 465), ale v barvách SOB nebo BT vyrobeny nebyly (přestože ve skutečnosti existují). O normálněrozchodných nákladních vozech nevím vůbec nic.

Úzkorozchodné vozy RhB vyrábí Freudenreich Feinwerktechnik.

pracovní vlaky - motorové lokomotivy

řada dráha pojezd poznámka model poznámka k modelu
Am 847 Sersa B´B´ Sersa je soukromá firma provádějící stavební práce na tratích. Její sídlo je v Curychu. Vlastní jeden z největších parků motorových lokomotiv ve Švýcarsku, většinou jde o ojeté stroje získané z Německa. V tomto případě jde o stroje původní řady V 100 DB (212) vyrobené v letech 1961-1962 a na počátku 90. let odkoupené do Švýcarska. Märklin firemní nátěr (bílá s oranžovým proužkem)

K lokomotivě Sersa byla nabízena též sada pěti vozů - pracovní vlak Sersa, obsahující též kolejový jeřáb a plošinové vozy s těžkou mechanizací.

Tento přehled jsem sestavil s využitím stránek http://www.wymann.info/SBB_miniclub, materiálů výrobců a literatury o drahách ve Švýcarsku.

dostupnost modelů

Žádné švýcarské modely zatím nenabízím. Nabízíme pouze americké modely Micro-Trains Line, S&S Hobby Products a kolejivo Peco (stáhněte si ceník aktuální nabídky Z ve formátu txt, ostatní ceníky jsou zde). Nabídku se snažím rozšířit, modely některých dalších výrobců (včetně švýcarských modelů) můžeme zajistit na objednávku (zejména modely těch firem, s nimiž udržuji dobré kontakty: Aspenmodel, Freudenreich Feinwerktechnik, American Z Lines).

Další informace získáte pomocí odkazů na zahraniční stránky věnované modelové železnici Z.

 

nahoru
O zetku
Z historie Z
České Z
Kolejivo Z
Americké Z
Novinky USA
Evropské Z
Švýcarské Z
Zbytek světa v Z
Micro-Trains Z
American Z Lines
Pennzee
FR - americké Z
Aspenmodel Inc.
Old Malák
Malák Junction
Ceník vozidel
Ceník kolejiva

 

 

Home ] O zetku ] Z historie Z ] České Z ] Kolejivo Z ] Americké Z ] Novinky USA ] Evropské Z ] [ Švýcarské Z ] Zbytek světa v Z ] Micro-Trains Z ] American Z Lines ] Pennzee ] FR - americké Z ] Aspenmodel Inc. ] Old Malák ] Malák Junction ] Ceník vozidel ] Ceník kolejiva ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.