g
Evropské Z

 

 

Modelová velikost Z a Evropa

První evropské modely se objevily na samém počátku historie velikosti Z, v roce 1972, kdy firma Märklin přišla s novou modelovou velikostí poprvé na trh. Zpočátku se vyráběly pouze modely DB, později k nim přibyly i modely SBB. Až do roku 1984 se dokonce jiné než evropské modely ve velikosti Z průmyslově nevyráběly. Další léta však již příliš neobohatila spektrum drah, jejichž modely se vyrábějí. Objevila se jen vozidla DR a dalších historických německých železničních společností - zemských drah (jako byly K.Bay.Sts.B., K.W.St.E. apod.) a některých švýcarských soukromých drah (BLS, SOB apod.). Vozidel ostatních zemí je i po 30 letech existence Z stále málo.

Zatímco o německých modelech se mi moc psát nechce, o modelech švýcarských a modelech dalších zemí jsem vytvořil samostatné stránky s podrobnějším popisem.

Přehled vybraných výrobců modelů ve velikosti Z

Do přehledu jsou zahrnuti výrobci modelů podle evropských předloh (včetně několika výrobců malosériových). Snažil jsem se, aby seznam byl co možná nejúplnější, ale další doplnění jsou možná. Sortimentu kolejiva je věnována samostatná stránka společná pro všechny zeměpisné oblasti. 

Evropská vozidla vyrábí jediný velkosériový výrobce - Märklin. Jeho sortiment je sice dosti obsáhlý, bohužel se ale zaměřuje jen na železnice dvou zemí - Německa a Švýcarska. Modely vozidel ostatních drah jsou vzácností.

Vozidla uvedených výrobců obvykle používají spřáhla Märklin. Výměna za typ Magne-Matic by měla být možná. Úzkorozchodná vozidla Zm mají zjednodušené spřáhlo. Některá témata jsou zpracována podrobněji, dostanete se k nim pomocí odkazů.

Výrobci vozidel:

Výrobce:

Sortiment:

Märklin

Široký sortiment lokomotiv a vozů, hlavně podle německých a švýcarských předloh.

Freudenreich Feinwerktechnik

Malosériové lokomotivy a vozy z mosazi, pakfongu a nerezu.

Švýcarské lokomotivy a nákladní vozy, úzkorozchodné vozy RhB.

Railex

Malosériové modely z mosazi, z toho některé vyráběny ve spolupráci s firmou Märklin.

Westmodel

Malosériová výroba - firma by měla vyrábět modely velikosti Z, ale nemám o tom žádné informace. Jisté je, že vyrábí americké modely pro Aspenmodel.

Saller

Úzkorozchodná polní dráha rozchodu Zf včetně kolejí.

 

Výrobci příslušenství:

Výrobce:

Sortiment:

Märklin

Budovy (hlavně drážní), mosty, pouliční osvětlení a automobily.

Faller

Budovy, mosty, tunelové portály.

Kibri

Budovy, tunelové portály, automobily.

Vollmer

Budovy.

Noch

Budovy a příslušenství, silnice a cesty, postavičky.

Brawa

Pouliční osvětlení apod.

Preiser

Postavičky.

Duha

Náklady pro vozy. Jediný český výrobce, který vážně pracuje pro velikost Z.

 

Märklin

O modelech Märklin amerických, švýcarských a dalších jsem toho už napsal dost a o těch německých se mi ani psát nechce. Je jich hodně. Tak alespoň stručný (možná ne kompletní ) výčet lokomotiv (ne všechny jsou v současné době dostupné):

Parní lokomotivy - uvádím řady DR (kromě ř.10, která je novostavbou DB), lokomotivy byly, pokud to bylo možné, pochopitelně vyráběny ve více variantách (DR, DB, zemské dráhy): 03, 03.10 (kapotovaná), 10 DB, 18.4, 24, 41, 50, 52, 74, 78, 85, 86 a 89.

Elektrické lokomotivy - meziválečné konstrukce DR: E 44 a E 94 - poválečné konstrukce DB: 101, 103, 111, 120.1, 127, 140, 151 a 152 (opět pokud to jde ve více variantách - např. E 40 / 140 DB).

Elektrické jednotky: 410 DB (ICE).

Motorové lokomotivy: poválečné konstrukce DB: 212, 216, 218, 221 a 260.

Motorové vozy a jednotky DB: VT 11.5 (TEE) a 798.

Jak vidíte, Märklin v Z vybočuje z řady ostatních německých výrobců modelové železnice - mezi jeho lokomotivami nejsou žádné typické dederónské stroje. 

Z příslušenství vyrábí Märklin hlavně drážní budovy. Rotunda a dvě výtopny (moderní a stará) vhodně doplňují točnu a přesuvnu. Z dalšího sortimentu: staniční budova, nástupiště, skladiště, vodárna, kolejová váha, obrysnice, zauhlovací jeřáb, nadchod, mosty příhradové i plnostěnné, pouliční i nádražní osvětlení, autíčka osobní i nákladní a portálový jeřáb pro kontejnerové překladiště. Dříve Märklin nabízel i obytné budovy.

Railex

Railex je malosériový výrobce vozidel velikosti Z. Modely jsou mosazné a velmi pěkně zpracované. Je o nich poměrně málo informací, firma nemá vlastní webové stránky a ani na dotazy prý příliš neodpovídá - asi má i tak stále dost objednávek. Některé z modelů Railex jsou známé z katalogů Märklin - byly to například sady salonních vozů krále Ludvíka nebo Adler - tyto modely byly vyrobeny ve spolupráci obou firem. Railex ale vyrobil i další zajímavá vozidla, například sněhový pluh německých drah nebo lokomotivu Tristan. Tristan je lokomotiva velmi staré konstrukce a tak v ní nezbylo místo pro pohon. U modelů Railex je trochu potíž se spřáhly. Některá vozidla mají prý modelová spřáhla (jak to asi vypadá?) další snad nemají spřáhla vůbec (ostatně každé běžné spřáhlo by muselo kazit vzhled těchto dokonalých modelů) a tak je potíž spojovat je s čímkoliv jiným.

Saller

Malosériová firma Saller nabízí model vlaku polní dráhy ve velikosti Zf - rozchod 2.7 mm. Soupravu tvoří motorová lokomotiva Lanz a vysokostěnné vozíky. Lokomotiva je pravděpodobně bez pohonu a vůbec celá souprava nepůsobí příliš dojmem, že by byla schopná jízdy, i kdyby nějaké vozidlo k jejímu tahání bylo dostupné. (Ale posuzuji to jen podle obrázků.) Vypadá spíše jako maketa, které se točí kolečka. Podezřelé ale je, že firma dodává k vláčku i koleje. Základní sada obsahuje vlak a ovál kolejí se dvěma výhybkami. Jednotlivá vozidla a prvky kolejiva lze zakoupit i samostatně, respektive v rozšiřujících sadách.

 

nahoru
O zetku
Z historie Z
České Z
Kolejivo Z
Americké Z
Novinky USA
Evropské Z
Švýcarské Z
Zbytek světa v Z
Micro-Trains Z
American Z Lines
Pennzee
FR - americké Z
Aspenmodel Inc.
Old Malák
Malák Junction
Ceník vozidel
Ceník kolejiva

 

 

Home ] O zetku ] Z historie Z ] České Z ] Kolejivo Z ] Americké Z ] Novinky USA ] [ Evropské Z ] Švýcarské Z ] Zbytek světa v Z ] Micro-Trains Z ] American Z Lines ] Pennzee ] FR - americké Z ] Aspenmodel Inc. ] Old Malák ] Malák Junction ] Ceník vozidel ] Ceník kolejiva ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.