g
Kolejivo Z

 

 

Výrobci kolejiva pro rozchod 6.5 mm

Tabulka obsahuje čtyři výrobce, z toho jeden se řadí spíše mezi malosériové.

Výrobce:

Sortiment:

Micro-Trains Line Co.

Kusové i tvarovatelné koleje, 3 poloměry oblouku, výhybky. Popis na samostatné stránce.

Peco

Pouze tvarovatelné koleje a kolejnicové spojky.

Märklin

Úplný sortiment kolejiva. Kusové i tvarovatelné koleje, 4 poloměry oblouku. Výhybky běžné a obloukové, angličan a kříž (úhel odbočení 13°), točna a přesuvna. Též trakční vedení.

Aspenmodel

Malosériová výroba. Opravdu modelové kolejivo - výhybky s úhlem odbočení 1 : 7.5, opravdu dřevěné pražce, výška kolejnice od 1 mm.

Trakční vedení podle švýcarské předlohy vyrábí Freudenreich Feinwerktechnik.

Aspenmodel dodává také kolejivo Zm (rozchod 4.5 mm), Saller vyrábí koleje pro polní dráhu velikosti Zf (rozchod 2.7 mm).

Peco

Známý výrobce kolejiva myslí i na velikost Z. Pro rozchod 6.5 mm se ale vyrábějí pouze tvarovatelné koleje (délka 609 mm, výška kolejnic 1.6 mm) a patkové kolejnicové spojky. Spojování s kolejivem Märklin (výhybky) by mělo být bez problémů, alespoň firma Peco to doporučuje. Tento sortiment můžete koupit i od nás (pouze maloobchodně - nejsem dovozce), tyto položky jsou uvedeny společně s cenami kolejiva MTL.

Märklin

Úplný sortiment kolejiva obsahuje kusové i tvarovatelné koleje a výhybky. Systém je navržen pro osovou vzdálenost kolejí 25 mm (odpovídá 5.5 m ve skutečnosti - zbytečně mnoho). Pro nástupiště je počítáno s dvojnásobkem této vzdálenosti. Kolejivo doplňuje trakční vedení.

Přímé koleje jsou v základních délkách 25, 55, 110 a 220 mm, vyrovnávací koleje mají délky 108.6 a 112.8 mm, dále je k dispozici vyrovnávací kolej s proměnlivou délkou 110-120 mm. Oblouky poloměrů jsou čtyři 145, 195, 220 a 490 mm (poloměr 170 mm je bohužel vynechán). Koleje tří menších poloměrů jsou dodávány v úhlech 30° nebo 45°, kolej R 490 je dodávána v úhlu 13° (slouží jako vyrovnávací pro výhybky. Tvarovatelná kolej je snad udělána nějak jinak, než je zvykem, ale podrobnosti neznám.

Výhybky mají úhel odbočení 13°, délka přímé větve je 110 mm, odbočná větev má poloměr 490 mm. Dodávají se jako ruční nebo elektromagnetické.

Křižovatková výhybka (angličan). Koleje délky 112.8 mm se kříží pod úhlem 13°, odbočné oblouky mají poloměr 323 mm.

Obloukové výhybky mají v obou větvích úhel odbočení 30°, odbočná větev má poloměr 195 mm, poloměr mírného oblouku se neudává, ale vše je udělané tak, aby se z výhybek a běžných kusových kolejí dal poskládat půlkruhový dvoukolejný oblouk, který (i když není přísně kruhový) má stejné přípojné rozměry jako oblouk složený výhradně z obloukových kolejí R 195 a R 220. Křižovatková a obloukové výhybky se dodávají pouze jako elektromagnetické.

Točna může být obkroužena až 24 kolejemi po 15°, délka koleje na točně je 132 mm. Přesuvna má po 5 kolejích na každé straně, ale jen jedna krajní kolej je průjezdná (v ostatních případech nejsou výjezdy z přesuvny proti sobě). Celá přesuvna (včetně dráhy pro přesuvnu a krátkých příjezdových kolejí) má vnější rozměry 220 x 220 mm, takže délka vlastní přesuvny bude kolem 180 mm. Přesuvna může být opatřena trakčním vedením. Sortiment doplňují zarážedla a různé funkční koleje (rozpojovací, přípojné, spínací...).

O ostatním sortimentu Märklin pro velikost Z píšeme zatím krajně neúplně. Zpracována jsou jen vozidla pro americké železnice.

Srovnání rozměrů kolejiva různých výrobců s realitou ČSD

O kolejivu Aspenmodel nemám dostatek informací. Jinak by se asi jasně ukázalo, že je nejmodelovější.

rozměry v mm

Micro-Trains

Märklin

Peco

Aspenmodel

ČSD

ČSD / 220

srovnávaná kolej

č.kat. 599 8594 (?) SL-200 11000

kolejnice R65, běžné dřevěné pražce

 

délka kolejnice

318

660

610  
pražce 309 660 ?

609

200 ?

výška kolejnice

1.5

1.55

1.6

1.0

180

0.82

šířka paty kolejnice

1.25

1.2

1.2

 

150

0.68

šířka hlavy kolejnice

0.5

0.7 ?

0.75

 

70

0.32

výška koleje (včetně pražce)

2.45

2.55

2.7

     

šířka pražce

1.05

1.2

1.4

 

250

1.14

délka pražce

12.5

11.7

12.35

 

2500

11.4

výška pražce

0.95

1.1

1.05

 

150 pražec

0.68 

240-260 mostnice 1.09-1.18

počet pražců na 100 mm koleje (skutečnost ČSD na km)

39

28

25

 

1240-1850 / km

27-41

výška prostoru pro okolek

1.05

1.05

1.1

1.0

 

 

cena 100 mm koleje [cca, Kč]

41,-

asi něco mezi

26,- bez spojek

100,- ?

 

 

Poznámky: Pro srovnání byly použity tvarovatelné koleje, (s vyjímkou značky Aspenmodel a snad i Märklin, kde byly měřeny nejdelší přímé koleje). Některé rozměry (Peco, Micro-Trains) jsem měřil sám, další (Aspenmodel, Märklin) jsou získané z internetu, rozměry kolejiva ČSD jsou z technického průvodce [43]. U koleje ČSD byly vybrány typické rozměry pražců (rozměry se trochu liší podle označení), počet pražců na kilometr se mění podle významu koleje - podrobněji to bude rozebráno na stránce o pražcích - až bude dokončena. Ceny jsou podle mého ceníku.

Komentář k tabulce - hledání nejmodelovějšího kolejiva

Pro posouzení modelové věrnosti kolejiva je nejdůležitějším parametrem rozdělení pražců v koleji. Z tabulky je zřejmé, že dva renomovaní výrobci kolejí si ušetřili práci a vybavili svoje koleje méně pražci než by bylo potřeba. Koleje Märklin se sice do požadovaného rozpětí 27-41 pražců na 100 mm vejdou, ale je třeba si uvědomit, že lehčí rozdělení pražců jsou určena pro méně zatížené koleje. Modelář potřebuje především traťové koleje. V těch se obvykle vyskytuje kolem 1650 pražců na kilometr (typická rozteč pražců cca 600 mm), modelová traťová kolej by tedy měla mít 36-37 pražců na 100 mm délky. Z tohoto pohledu jednoznačně vyplývá, že opravdu modelové kolejivo vyrábí pouze firma Micro-Trains (a asi také Aspenmodel).


Teprve když si dáme koleje různých výrobců vedle sebe - zde Micro-Trains (vlevo) a Peco (vpravo) - tak na první pohled uvidíme kdo je lepší. Větší délka pražců MTL ani není příliš patrná, zato kolej Peco vypadá spíše na úzkorozchodku k většímu měřítku (a skutečně - rozměry jsou pro Nm téměř ideální).

Dalším důležitým kritériem jsou půdorysné rozměry pražce. V tomto ohledu nejlépe vyhovuje kolejivo Märklin. Peco má pražce příliš široké, Micro-Trains příliš dlouhé. Výška pražce nemá na posouzení modelovosti vliv. Jak skutečné, tak modelové pražce mají být zasypány a jejich výška není vidět. Jsou jen dvě místa, kde lze vidět pražce holé - skládky kolejiva a mosty bez průběžného štěrkového lože. Na takových mostech bývají místo běžných pražců mostnice. Je tedy výhodné, když výška modelových pražců odpovídá právě mostnicím a většina výrobců kolejiva postupuje právě takto. Jistou nevýhodou je, že pokud koleje použijeme pro modelování skládky kolejiva nebo přepravy kolejových polí, nepůsobí tyto pak příliš modelovým dojmem.

Rozměry kolejnice jsou také velmi důležitým parametrem pro posouzení modelovosti. Železniční modely mají z provozních důvodů větší okolky, než by odpovídalo základnímu měřítku. Také upevňovadla kolejnic lze jen obtížně vyrábět tak malá, jak by odpovídalo modelovému zmenšení. To jsou důvody, proč jsou rozměry modelových kolejnic téměř vždy větší, než by odpovídalo předloze (a to v tabulce porovnávám s kolejnicí R65 - největším typem, jaký kdy naše dráhy používaly). Obvykle tedy platí, že čím jsou modelové kolejnice menší, tím jsou i modelovější. Rozměry porovnávaných kolejnic jsou podobné, ale přece jenom mírně vede kolejivo Micro-Trains.

Výška prostoru pro okolek je důležitý provozní parametr. Některá zvláště modelová kolejiva totiž neumožňují provoz vozidel s většími okolky. Ve velikosti Z ovšem nic takového nehrozí, všechna srovnávaná kolejiva jsou v tomto ohledu rovnocenná. Výška koleje má význam hlavně při stavbě kolejiště, pokud spojujeme kolejivo různých výrobců. Porovnání skutečnost - model zde nemá (vzhledem k výše uvedeným komentářům k výšce kolejnic a pražců) valný smysl.

závěr - moje doporučení

Z uvedeného srovnání by patrně vyšel vítězně Aspenmodel (kdybych měl dost informací). Takhle je vítězem kolejivo Micro-Trains, jehož rozměry se nejvíce blíží předloze. Největší odchylka od naší reality je příliš velká délka pražce. Modelář - perfekcionista to ale může snadno napravit jejich zkrácením (na každé straně o 0.5 mm). Tyto koleje jsou vyráběny podle americké předlohy, takže při stavbě amerického kolejiště asi větší délka pražců nevadí.

Jediné běžně dostupné výhybky vyrábí Märklin. Ty se bohužel ke kolejivu Micro-Trains vzhledově (právě kvůli odlišnému rozdělení pražců) příliš nehodí. Možná řešení jsou tři:

1. nejmodelovější a nejdražší varianta: Používat kolejivo Aspenmodel, případně výhybky Aspenmodel v kombinaci s kolejivem Micro-Trains (se zkrácenými pražci). Toto řešení je náročné nejen na peníze, ale i na prostor, neboť výhybky Aspenmodel jsou opravdu modelové.

2. smíšená varianta: Používat kolejivo Micro-Trains v kombinaci s výhybkami Märklin. Získáte modelový vzhled tratí a kolejí vůbec, ale ve stanicích se budete muset koukat na podivnou změnu rozdělení pražců na rozhraní kolej - výhybka. Toto řešení je cenově celkem rozumné, ale výsledek může na první pohled vypadat hůře, než když budete postupovat podle varianty následující.

3. nejlevnější varianta - jednotný vzhled: Používat kolejivo Peco v kombinaci s výhybkami Märklin. (Kolej Peco je levnější než Märklin.) Vzhled kolejí je sice nesprávný, ale jednotný. Ve složitějších výhybkových spojeních se může vyplatit použít vyrovnávací koleje Märklin, přímé i obloukové (snazší je použít hotovou kolej, než řezat na tentýž rozměr kolej tvarovatelnou). To je také jediné uplatnění, jaké jsem pro kusové koleje Märklin našel.

I když jsem zde nastínil tři varianty odstupňované podle modelovosti, těžko někomu radit, pro kterou se rozhodnout. Myslím, že většina nakonec zvolí variantu 3, která sice vyšla z hodnocení jako "nejhorší", ale je s přehledem nejdostupnější. S tvarovatelnými kolejemi Peco se navíc dobře pracuje, jak jsem se alespoň přesvědčil ve větší velikosti N a pomineme-li otázku správného počtu pražců, je to velmi kvalitní materiál.

 

nahoru
O zetku
Z historie Z
České Z
Kolejivo Z
Americké Z
Novinky USA
Evropské Z
Švýcarské Z
Zbytek světa v Z
Micro-Trains Z
American Z Lines
Pennzee
FR - americké Z
Aspenmodel Inc.
Old Malák
Malák Junction
Ceník vozidel
Ceník kolejiva

 

 

Home ] O zetku ] Z historie Z ] České Z ] [ Kolejivo Z ] Americké Z ] Novinky USA ] Evropské Z ] Švýcarské Z ] Zbytek světa v Z ] Micro-Trains Z ] American Z Lines ] Pennzee ] FR - americké Z ] Aspenmodel Inc. ] Old Malák ] Malák Junction ] Ceník vozidel ] Ceník kolejiva ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.