g
Petr Koreň

 

 

Modely Petra Koreně

modely vozidel ČSD ve velikosti Z

Petr Koreň modelaří ve velikosti Z. Staví budovy i vozidla. Nejprve postavil několik malých diorámat zachycujících jednotlivé drážní budovy. Na samostatné stránce si můžete prohlédnout výtopnu Ledečko, staniční budovu v Polné si můžete prohlédnout spolu se zatím jediným prezentovaným modelem vozidla - Věžákem M 120.4 na další stránce.

Zde se podíváme na počátek stavby kolejiště, do kterého se pustil po výše zmíněných drobných projektech.

Kolejiště je na samém počátku stavby a zatím z něj můžeme vidět jen část s rozestavěnou výtopnou.

Výtopna je modelem skutečné stavby ze stanice Kořenov (stejně jako v Ledečku, také kořenovská výtopna patří k nejznámějším stavbám svého druhu u nás). Budova je postavena převážně z papíru. Jednotlivá stání budou přístupná z točny, pro niž je zatím připravena jenom jáma.


Celkový pohled na výtopnu. Dvojice kolejí vedoucí do pravé části budovy je z uříznuté výhybky (trochu je vidět zakřivení jedné z kolejí). Je to rozhodně nejjednodušší metoda jak pořídit k točně paprsky se srdcovkami (kterým se jinak výrobci továrních modelů pokud možno vyhybají).


Detail vrat.


Za výtopnou stojí ještě jedna menší budova a to je prozatím vše.

Autorem fotografií na této stránce je Petr Koreň.

nahoru
Václav Duchoň
Petr Koreň

M 120.4
Ledečko

 

 

Home ] Václav Duchoň ] [ Petr Koreň ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.